MODERATBRÅK Moderaterna i Staffanstorp uppmanar Tina Xhemajli att avgå, då partiet tvivlar på att hon kommer kunna fullfölja sina uppdrag. Själv säger hon att hon motarbetas på grund av att hon är ung kvinna som har blivit för populär.

Tina Xhemajli är vice ordförande i kommunfullmäktige för Moderaterna i skånska Staffanstorp, och är dessutom ledamot i kommunstyrelsen. Hennes karriär har beskrivits som raketartad och redan som 19-åring, 2006, kom hon in i kommunfullmäktige efter att ha blivit tredje mest kryssade personvalskandidat.

I början av 2016 fick hon barn som ensamstående, och har därför varit frånvarande från politiken under större delen av det året fram till augusti.

— Innan jag fick barn pratade jag med partiet och fick okej på att jag skulle vara borta en period, säger Tina Xhemajli.

Från maj till juli fick hon inget arvode då hon inte närvarade, och efter ansökan återfick hon sitt arvode efter sommaren. Det visar beslut som undertecknats av kommunfullmäktiges ordförande och andre vice ordförande.

Men i fredags kontaktade gruppledaren för M i Staffanstorp, Eric Tabich, Tina Xhemajli och uppmanade henne att lämna sina tyngsta uppdrag då han tvivlade på om hon kunde fullgöra dem, då hennes frånvaro varit »oacceptabelt hög«, något som Sydsvenskan skrev om under torsdagen.

— Jag sa till henne i höstas att hon skulle fundera över om hon kunde sitta kvar på alla sina uppdrag när hon har barn. Då sa hon att hon skulle bättra sin närvaro, och det har hon inte gjort, säger Eric Tabich till Dagens Arena.

Han säger också att hon inte har meddelat sin frånvaro i förväg, alternativt med väldigt kort varsel.

— Sist fick jag ett sms av henne tio minuter innan sammanträdet skulle börja, säger han.

Av protokollen framgår dock att Tina Xhemajli deltagit på tre av fyra kommunfullmäktigemöten och två av fyra sammanträden med kommunstyrelsen under hösten. Den frånvaro hon har haft under hösten är helt rimlig, menar hon.

— Jag tog hand om min dotter, det är klart att det händer att man måste vabba när man är förälder. Partiet har inte lidit alls av det här, för de har alltid ersättare på plats, säger Tina Xhemajli.

Eric Tabich tycker att en period av frånvaro kan accepteras, men att det inte har skötts på önskat vis av Tina Xhemajli, och att perioden varit för lång.

— Jag tycker att det är helt okej att vara borta i sex eller åtta månader, om man meddelar i förväg att man är gravid eller sjukskriven eller måste resa utomlands. Men som i det här fallet vara borta ett år, ett och ett halvt år och strunta i att höra av sig – då är det inte okej tycker jag. Då får man fråga sig själv: är det rimligt att jag är kvar på en hög plats, som vice ordförande? säger Eric Tabich, som själv har varit frånvarande från två KS och två KF under hela 2016.

Det är inte graviditeten eller föräldraskapet som är problemet, och alltså är det inte fråga om diskriminering, betonar han.

Samtidigt visar protokollen från KS och KF att Tina Xhemajli under 2015 deltog i alla sju kommunfullmäktigesammanträden, och i sju av nio möten med kommunstyrelsen.

Förutom KS och KF har Moderaterna egna gruppmöten, och Eric Tabich säger att Tina Xhemajli varit borta från dem hela hösten. Tina Xhemajli säger att hon inte har fått mejl vilket gjort att hon inte har kunnat förbereda sig för ärenden. Hon säger att hon har plockats bort från mejllistor i slutet av sin graviditet, vilket Eric Tabich bestämt förnekar att partiet har gjort.

— Självklart inte! Varför skulle vi göra det? Om hon inte får mejl får hon ju höra av sig – hon känner väl till alla sammanträdesdagar, säger han.

Enligt Tina Xhemajli har den accelererande konflikten med hennes parti också påverkat att hon har uteblivit vid interna möten.

— För mig handlar det här om att kvinnor som skaffar barn måste få möjlighet att stanna kvar i politiken, säger Tina Xhemajli som anser att hon utsätts för diskriminering.

Hon säger att hon har varit väldigt drivande politiskt, genom att bland annat debattera jämställdhet i insändare och på sociala medier. Det här har enligt Tina Xhemajli lett till att hon har uppfattas som ett hot av partikamrater.

— Jag har sagt att jag inte tänker avgå, men om man ska ha den här kvinnosynen vet jag inte om jag vill vara med i partiet. Jag funderar på att sitta kvar utan partibeteckning, säger hon.

2013 rapporterade Uppdrag Granskning om lyxiga resor och dyra spritnotor som kommuntopparna i Staffanstorp, bland annat den nuvarande ordföranden för kommunstyrelsen, moderaten Christian Sonesson, ägnade sig åt. På Dagens Arenas fråga om hur det det tidigare hanterandet av skattemedel står sig jämfört med Tina Xhemajlis frånvaro vill inte Eric Tabich ge någon kommentar.