Tillväxten i antalet strafflagar är hög, och ingen säger emot, skriver Henrik Tham.

myndigheter Nils Öberg lämnar rollen som generaldirektör på Kriminalvården för samma roll på Försäkringskassan. Facket ST ger inte mycket för hans ledarskap.

Nils Öberg har varit generaldirektör på Kriminalvården sedan 2012, och tillträder i början av juni samma position på Försäkringskassan. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) berömde vid utnämningen Nils Öberg för att ha stärkt Kriminalvårdens förtroende, externt och internt, under sin tid på myndigheten.

Men ett av de största fackförbundet på Kriminalvården, ST, har inte stort förtroende för Nils Öberg. Han har missat kärnverksamheten och istället byggt ut administrationen, säger Per Sunneborn som är ordförande för ST inom Kriminalvården.

– Han har inte underhållit våra lokaler och därför har vi behövt stänga 600 platser sedan 2012, säger Per Sunneborn.

Platsbristen på häkten och anstalter har diskuterats en hel del i medier på senare tid; nämligen . En fråga som fick regeringen att skjuta till extra pengar till myndigheten i vårändringsbudgeten.

– På 16 år har vi aldrig haft lägre antal fängelsedömda, och ändå saknas det 450 platser. Vi har i princip 100-procentig beläggning på häkten och anstalter, så många sitter två på samma rum istället för en, säger Per Sunneborn.

Enligt ST-ordföranden ligger myndigheten back 600 miljoner kronor i årets budget, en siffra som väntas öka till 900 miljoner vid årsskiftet.

Men förutom den stora platsbristen på anstalter och häkten, har facket allvarlig kritik mot Nils Öbergs personalpolitik och kommunikation.

– När han tillträdde började han med att sparka alla som jobbat längst på förbundskontoret; nyckelpersoner som forskningschef, kommunikationschef, ekonomichef och sex regionchefer. Så myndigheten tappade minnet.

Nils Öberg skapade enligt ST en »överdimensionerad« administration, med tre-fyra beslutsnivåer och svårigheter för facket att påverka beslut.

– Vi i facket sa upp samverkansavtalet med ledningen 2015 för vi såg vart det här var på väg. Vi pratade också med justitieministern. Helst skulle man behöva göra en haverikommission om det här, säger Per Sunneborn.

Facförbundet Seko, som också är stora inom Kriminalvården, har också nyligen varnat för bristen på platser för intagna och en budget som inte räcker till. Dessutom är Kriminalvården »en tyst och rädd arbetsplats«, enligt en fackordförande som uttalade sig i Sekotidningen i augusti förra året.

En medarbetarenkät som Seko lät göra förra året visade på en hotfull och våldsam miljö för medarbetarna, vilket fick facket att beskriva läget som »krisartat«.