T v: Amazonlager. Bild: Scott Lewis/Flickr. T.h: Sandra Svensk, Seko.

amazon Två fackförbund, Seko och Transport, har avtal med blivande underleverantörer till Amazon. Trots det ser facken en risk för lönedumpning och då framför allt om Amazon startar konkurrerande verksamhet och anställer direkt.

Sedan Amazon offentliggjorde planer på att starta upp lager och distribution i Sverige har varningarna för företagets anti-fackliga hållning avlöst varandra. Faktum är att Amazon redan har anställda på tjänstemannasidan i Sverige, men Unionen – som utan resultat har försökt få till kollektivavtal – vet inte hur många det handlar om. Inför lanseringen av lagerverksamhet i Sverige planerar Unionen liksom flera andra fackförbund nya försök att få Amazon att teckna kollektivavtal.

Inför Sverige-lanseringen har Amazon i ett första skede tecknat avtal med PostNord för distribution och med Kuehne Nagel för att drifta ett lager på 15 000 kvadratmeter i Eskilstuna. Kuehne Nagel är ett tyskt företag som är etablerat i Sverige sedan många år och har avtal med Transport.

Hittills har ett 30-tal personer nyanställts för att bemanna lagret i Eskilstuna, men Transports ordförande Tommy Wreeth tror att det fram emot våren kan handla om upp till 250 anställda och bemanningsanställda som arbetar på lagret.

– Vår avdelning i Nyköping träffade dem i början av veckan. Den rapport jag har fått är att det var ett bra första möte och bra mottagande. De håller på och kör igång verksamheten, och lagret kommer att vara i full drift någon gång efter årsskiftet tror jag, säger Tommy Wreeth.

Enligt de uppgifter han har letar Kuehne Nagel personal i Eskilstunas närområde. Även om Transports erfarenhet hittills är att Kuehne Nagel varken sköter sig bättre eller sämre än andra arbetsgivare inom branschen med kollektivavtal, kommer facket att vara på sin vakt. Man har satt in extra personal från centralt håll för att stötta lokalavdelningen vid lagret.

– Det ligger en viss risk i att Amazon som deras största kund sätter krav på Kuehne Nagel om arbetsvillkor och löner. Därför kommer vi sätta in kraft på att rekrytera medlemmar på lagret, och ha en speciell bevakning av vad som händer. Det handlar om vad det står i avtalen mellan Amazon och Kuehne Nagel, och det har vi ingen aning om, säger Tommy Wreeth.

Enligt Transport faller den aktuella lagerverksamheten självklart inom deras organisationsområde. Men enligt Handels sätt att se det är det inte givet att det är Transport som ska organisera lagerarbetarna.

– Kuehne Nagel har inte haft lager i Sverige hittills, utan bara spedition. Hittills har det varit tydligt att Transport har haft avtalet, men nu har vi en dialog med Transport om vilka som ska ha avtalet. Det återstår att se hur verksamheten ser ut, och kommer att se ut, på just detta lager framöver. Det är det som avgör vem som kommer att organisera arbetet, säger Fritjof Carlsson-Brandt, pressekreterare på Handels.

Det viktigaste för Handels är dock att Amazon och deras underleverantörer har ett kollektivavtal och följer det, oavsett förbund.

– Vi har en nära dialog med Transport, Seko, Unionen och Sveriges ingenjörer som är berörda av Amazon. Vår ingång är fortfarande att vi är öppna för dialog och inte söker konflikt, men vi värnar den svenska modellen, säger Fritjof Carlsson-Brandt.

Hur ser ni konkret att Amazon skulle kunna dumpa arbetsvillkor och löner i Sverige?

– De hotar inte bara svenska modellen utan hela den svenska marknaden. Det är vanligt att Amazon etablerar sig via ett företag, som här Kuehne Nagel, och att de den vägen tar över hela marknaden. Det handlar både om andra företag och anställdas villkor. De är kända för driva verksamhet med förlust för att slå sig in på en marknad, säger Fritjof Carlsson-Brandt.

På frågan om Handels i slutänden kan tänka sig att vidta ta stridsåtgärder och kanske också sympatiåtgärder över fackförbundsgränserna säger han att man inte vill gå händelserna i förväg.

– Vi har inget intresse alls av att det kommer till någon form av konflikt. men vi kommer att göra vad som krävs för att Amazon tecknar kollektivavtal när de väl kommer hit.

Sandra Svensk, vice ordförande för Seko på Postnord, är inte orolig särskilt orolig för att kollegerna på Postnord, med vilka Amazon tecknat avtal om transporter, ska få försämrade villkor. Men hon ser andra risker för branschen.

– Jag tror inte det är någon fara för de som är anställda hos Postnord när det gäller dumpade villkor. Men däremot har man sett att när Amazon har etablerat sig i andra länder har de först anlitat den största distributören i landet, men så småningom bygger man upp en egen transportorganisation, säger Sandra Svensk.

Vad kan ni på Seko göra i fall Amazon agerar så i Sverige?

– Det man får göra, inte bara från Seko utan alla LO-fack som är berörda, är att agera för att Amazon anpassar sig till den svenska modellen.

Kan ni tänka er att vidta stridsåtgärder – själva eller med andra fackförbund – för att få till stånd kollektivavtal?

– Det är jättesvårt att säga men det är klart att vi måste agera om de väljer att inte teckna kollektivavtal.