Bild: Björn J / Flickr

Regeringen får kritik från Europakommissionen mot rasism och intolerans. Romer, muslimer och asylsökande diskrimineras på bostadsmarknaden.

Främlingsfientligheten har fått en mer framträdande roll i Sverige. Det uppmärksammas i Europakommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) senaste rapport för Sverige.
– Sverigedemokraterna har gjort landvinningar, och det inte enbart i riksdagen utan även i kommuner och landsting, säger Christian Åhlund som sitter i den kommission som granskar ECRI:s rapporter innan publicering.

Vart fjärde år granskar ECRI hur rasism och intolerans utvecklar sig i Europarådets respektive medlemsländer. Ett antal rekommendationer ställs också upp. Den svenska regeringen uppmanas bland annat att ”skyndsamt” ta tag i boendesegregationen. I rapporten påtalas att segregationen ”förstärks av diskriminering på bostadsmarknaden som särskilt drabbar romer, muslimer, afrosvenskar och asylsökande”.
– Boendesegregationen har accentuerats. Delegationen har bland annat besökt Södertälje och Rosengård i Malmö, och där har det slagit dem att det är en dålig integration, säger Christian Åhlund.

ECRI konstaterar även att boendesegregationen bidrar till en bristande jämlikhet på undervisningsområdet. En liknande slutsats drog Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) i förra veckan. I en studie kom forskare från IFAU fram till att elevers betyg är allt mer beroende på den skola barnet går i – något om förklaras med ökad segregation.

Sverige rekommenderas även att snarast vidta åtgärder för att komma åt de svårigheter som finns vid familjeåterförening när det saknas identitetspapper.