Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO. Bild: Knut Koivisto

Regeringens nya förslag gör unga människor rättslösa, menar facket: “Inför man slaveri i Sverige kommer folk så klart att få arbeta. Men det är inte de anställningarna vi vill ha.”

– Det här är ett riktigt dåligt förslag.

Så beskriver LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson det förslag om en ny utbildningsanställningsform för unga som i förra veckan lämnade utredaren Claes Stråths bord. Förslaget analyseras nu av arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M), som kommenterat förslaget med att ungdomsarbetslösheten är en viktig fråga för regeringen.

Anställningsformen är riktad till unga under 23 år och ska ha ett utbildningsinnehåll som den anställde och arbetsgivaren har enats om. Anställningen ska kunna vara upp till 18 månader, men kunna sägas upp med kort varsel från arbetsgivarens sida. Kritiken från LO och Torbjörn Johansson är besk:
– Det är ett slag mot den svenska modellen. Förslaget är onödigt och klåfingrigt.

Onödigt eftersom de flesta branscher, enligt Johansson, redan i dag i kollektivavtalen har avtalat fram att unga ska kunna ha anställningar där utbildning ingår. Klåfingrigt är det för att företag som inte har kollektivavtal kan använda anställningsformen:
– Risken med det här är att förslaget, som går vid sidan om kollektivavtalen, innebär att det kan vara förmånligare för arbetsgivaren att inte ha ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Man slår sönder den modell som används på arbetsmarknaden.

Tidigare har en liknande kritik framförts från TCO som menar att ungdomar riskerar att komma i kläm med den här anställningsformen. Enligt förslaget förutsätts arbetsgivaren och den unga som ska anställas gemensamt komma fram till vad utbildningen ska innehålla.

– Om man förutsätter att en 18 till 23-åring skulle vara en jämbördig förhandlingspart med sin arbetsgivare, då är man mer än lovligt korkad, säger Torbjörn Johansson på LO.
– När ungdomen ställer krav på en utbildning eller innehåll kan arbetsgivaren enkelt säga ”i så fall har du inget jobb hos mig”. Då har man att välja mellan inget jobb alls eller det bud arbetsgivaren lämnar. Ungdomar kommer att bli utnyttjade.

Johansson påpekar att det också blir svårare för den anställde att vända sig till facket om problem skulle uppstå:
– Om lärlingen vill gå med i facket är vi enligt våra stadgar tvungna att kräva kollektivavtal. Då blir lärlingen uppsagd på grund av det. Det här är bara ett sätt att skapa låglöneträsk där människor är fullkomligt rättslösa.

Förslaget kommer sannolikt att användas som argument för att motverka den höga ungdomsarbetslösheten. Trots innehållet, vad säger du om förslagets möjligheter att skapa nya jobb?
– Inför man slaveri i Sverige kommer folk så klart att få arbeta. Men det är inte de anställningarna vi vill ha. Det är bättre att gå vidare med exempelvis jobbpakten. Att göra vilda-västern av arbetsmarknaden där man kan ta in lärlingar som man kan behandla hur som helst – det tror jag inte på.