Över 112 000 unga mellan 16 och 25 år varken jobbade eller studerade under hela året 2011. Totalt rör det sig om cirka tio procent av åldersgruppen. Skillnaderna är stora över landet. 

– Vi ser stora grupper unga som kanske riskerar att aldrig etablera sig på arbetsmarknaden, och det måste vi ju ta på allvar och göra något åt, säger Inger Ashing, generaldirektör på Ungdomsstyrelsen till Ekot.

Siffrorna återfinns i en kommande rapport som bland annat Ungdomsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Skolverket står bakom och som Ekot rapporterar om på torsdagen. Den visar att minst 112 100 unga mellan 16 och 25 varken jobbat i Sverige, arbetspendlat till något grannland, haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad någonstans, eller läst SFI (svenska för invandrare) mer än 60 timmar under årets alla månader. Majoriteten uppges helt sakna inkomst.

Siffran har under de senaste åren legat stadigt på runt tio procent av åldersgruppen.
– Åtta till tio procent varken arbetar eller studerar oavsett konjunktur, och därför kan man ju säga att även i goda tider så kommer det att vara en alldeles för stor grupp unga som inte arbetar eller är i studier, säger Inger Ashing till Ekot.

I rapporten ser man även att andelen unga utan inkomst varierar kraftigt över landet. I Västmanlands län var andelen unga som inte jobbade eller studerade störst med 10,5 procent. I Jönköpings län var andelen lägst med 6,9 procent. På kommunnivå toppade Malmö kommun, där över 13 procent av de unga varken arbetade eller studerade. I Jönköping, där andelen var lägst, var motsvarande siffra under 6 procent.