Bild: Flickr/ Mikael Miettinen
Bild: Flickr/ Mikael Miettinen

bostäder Bygg fler hyresrätter som låg- och medelinkomsttagare har råd att bo i. Det är den viktigaste bostadspolitiska frågan för svenskar i alla åldrar visar en undersökning som Nordea har låtit göra.

Nordea, via undersökningsföretaget Yougov, har inför valet bett svenskar i olika åldrar att ange vilka tre bostadspolitiska frågor de anser är viktigast för att få en bättre bostadsmarknad.

I topp finns alternativet: »att det byggs fler hyresrätter för låg- och medelinkomsttagare«, och som nummer två rankas att det byggs fler billiga bostadsrätter.

Personer i åldern 40-54 år samt pensionärer (66 år och uppåt) är de som i allra högst grad, 71 respektive 72 procent, rankar fler billiga hyresrätter som den viktigaste bostadsfrågan. Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea tror att det kan ha att göra med att gruppen 40-54 år har anledning att oroa sig för sina barn som är på väg att flytta hemifrån.

– Det är i dagsläget mycket svårt att få en hyresrätt och det gäller särskilt hyreslägenheter med rimliga hyror. De bostäder som byggs ligger ofta bortom vad låginkomsttagare har möjlighet att betala, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea i ett uttalande om undersökningen.

Föräldrar hjälper idag ofta  sina barn ekonomiskt för att köpa en lägenhet, men det kan vara svårt att ge den hjälpen till fler än ett barn, säger hon.

När det gäller den höga andelen bland pensionärer som svarar att billiga hyresrätter är den viktigaste frågan, tror Ingela Gabrielsson att det kan bero på att snittpensionen i Sverige på 17 000 kronor före skatt matchar dåligt med hyrorna i framförallt nybyggda hyresrätter.

Bland unga i åldern 18-25 år tycker 59 procent att det viktigaste är att få fler billiga hyresrätter, medan 46 procent tycker att det är viktigast med fler billiga bostadsrätter. I gruppen 26-39 år är motsvarande siffror 58 procent, till hyresrätternas fördel, och 50 procent för bostadsrätter.

På tredje plats av populäraste bostadsreformer kommer att slopa vinstskatten vid försäljning av bostäder, och på plats fyra att införa ett avdragsgillt bosparande för alla under 29 år.

Hur ser riksdagspartierna då på frågan om att bygga billiga hyresrätter?

Vissa svar får vi i den enkät som Dagens Arena ställde till riksdagspartierna om deras bostadspolitik i början av sommaren. I den svarade Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna att de vill införa fri hyressättning i nybyggda bostäder. Kristdemokraterna och Moderaterna öppnar även för en mindre reglerad hyressättning i hela bostadsbeståndet.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna säger nej till marknadshyror.

S, V och MP är positiva till fortsatt användning av ett statligt investeringsstöd för att bygga nya hyresrätter med lägre hyror än de skulle hade utan subventioner.

Allianspartierna och SD förespråkar istället höjda bostadsbidrag för att få minska individens hyreskostnad. Flera borgerliga partier vill också förenkla byggregler, för att få till billigare bostäder.

Läs mer om partiernas svar om bostadspolitiken här!