Foto: Regeringens pressträff

Ekonomi  Coronavirusets effekter på svensk ekonomi tros bli allvarligare än vad regeringen tidigare förutspått. »Sverige befinner sig mellan huvudscenariot och det mer negativa scenariot« säger finansministern. 

För två veckor sedan presenterade regeringen en prognos som förutspådde att BNP sjunker med fyra procent i år på grund av coronaviruset och att arbetslösheten ökar till 10 procent.

På dagens pressträff säger finansminister Magdalena Andersson (S) att den ekonomiska nedgången i Sverige tros bli djupare än tidigare beräknat.

– Sverige befinner sig mellan huvudscenariot och det mer negativa scenariot.

I den mer negativa prognosen väntas Sveriges BNP sjunka med hela tio procent under 2020, vilket skulle leda till en arbetslöshet på 13,5 procent i år.

»Mellanscenariot« Sverige befinner sig i  pekar mot en arbetslöshet på runt elva procent och BNP-raset kan bli sju procent i år.

– Behovet av ytterligare åtgärder ökar i förhållande till om vi hade följt huvudscenariot, säger Magdalena Andersson, men som också pekar på att åtgärderna som redan vidtagits har effekt.

350 miljarder kronor i åtgärdspaket

– Det är tydligt att de åtgärder som vi har vidtagit gör skillnad.

Nästan 20 000 företag har fått anstånd med skatteinbetalningar, vilket motsvarar stöd om cirka 33 miljarder kronor.

Den statliga företagsakuten som banker kan ansluta sig till uppgår till 39 miljarder kronor.

Exportkreditnämnden har tagit emot 36 ansökningar till ett totalt belopp om cirka 135 miljarder kronor.

Hittills har 220 000 personer korttidspermitterats och runt 12 miljarder kronor har betalats ut. Stockholm och Västra Götaland är de län där stödet används mest. Kultur, nöje och restaurang är de branscher där det används mest.

Hittills vidtagna åtgärder. Källa: Regeringskansliet
A-kassan ser tillströmning av medlemmar

– Vi har också förbättrat villkoren i a-kassan och där ser vi att utvecklingen av antalet medlemmar visar en tydlig pik i mars, säger finansminister Magdalena Andersson.

A-kassan har under mars fått 114 000 nya medlemmar.

Vilka fler åtgärder som är att vänta ville finansministern inte svara på.