Foto: Polisen.se

Polisutbildningen Mer än dubbelt så många sökte till polisutbildningen i år jämfört med förra året, men nio av tio faller bort i ansökningsprocessen.

Till vårens polisutbildning var det sammanlagt 9352 personer som sökte men bara 624 blev antagna. Tre veckor in på utbildningen var 541 kvar, vilket motsvarar drygt 6 procent av dem som inledningsvis sökt. Cirka 14 procent som gått igenom hela ansökningsprocessen och blivit antagna dök inte upp, eller hoppade av inom de tre första veckorna.

– Vem som helst kan inte bli polis. Arbetet som polis är komplext och ställer höga krav på den enskilde polisen, säger Stefan WehlinPolisens HR-avdelning i ett pressmeddelande.

De flesta som inte blev antagna sållades bort redan i de inledande momenten av processen, som består av enkäter, betygskrav, kontroll av medborgarskap och spärrtider.

2016 sänktes kraven för att bli antagen till utbildningen, för att fler personer skulle lockas. Bland annat sänktes intelligenskraven och spärrtiderna, alltså tiden man måste vänta innan man kan söka igen, togs bort. Om man inte klarar säkerhetsprövningen som utförs av Rekryteringsmyndigheten måste man dock fortfarande vänta två år innan man kan söka sig till polisutbildningen igen.

Från 2015 till 2018 ökade antalet platser på polisutbildningen från 600 till 1600 och antalet personer som sökte ökade med nästan 60 procent till vårterminen 2018 jämfört med höstterminen 2017.

Grafik: Love Svensén
Grafik: Love Svensén