Foto: Jonn Leffmann

Brott Misshandel, rån och våldtäkt mot barn. Ökningen av anmälda brott stannade upp under 2019, men barns utsatthet fortsätter att öka. 

Brottsförebyggande rådets preliminära siffror för 2019 släpps i dag: cirka 1,54 miljoner brott anmäldes, vilket var 1 940 färre än året innan. Sett i procent är det plus/minus noll, alltså varken en ökning eller minskning – sett till alla brott.

Men för kategorin barn, personer mellan 0-17 år, ser förra året trend inte lika positiv ut. Antalet anmälda personrån riktade mot barn 2019 ökade med 31 procent. För vuxna var ökningen totalt sett 5 procent.

Medan anmälda misshandelsbrott gentemot kvinnor minskade med 1 procent och anmälda misshandelsbrott mot män låg oförändrat, så ökade antalet anmälda misshandelsbrott av barn med 7 procent förra året.

Allra mest ökade anmälningarna av misshandel mot barn i åldern 7–14 år, 10 procent. Mot barn mellan 0 och 6 år ökade anmälningarna med 8 procent. För de äldre barnen, 15–17 år, minskade anmälningarna med 1 procent.

Bilden delas av BRIS som också har också märkt av en ökning av samtal som rör våld på olika sätt. Det säger Jonas Söderlund, kurator på Bris.

– Vi får oftare samtal eller chatt-meddelanden som rör våld. Både från de som har utsatts men också från de som har utsatt andra, säger Jonas Söderlund.

Pojkar är mer utsatta

Statistiken visar att det framförallt är pojkarna som är mest utsatta. Omkring 60 procent av den anmälda barnmisshandel gäller pojkar, oavsett åldersgrupp.

Att pojkar på flera områden kan ha det tufft är en bild som känns igen säger Jonas Söderlund. Enligt BRÅ:s siffror både erfar och utövar pojkar våld i större utsträckning än flickor. Det samma gäller kring personrån, pojkar både rånar och rånas oftare än flickor.

– När jag möter pojkar och unga killar i mitt jobb så märks det ofta att de inte har fått träna på att sätta ord på känslor och när vi inte kan sätta ord på våra känslor och reglera våra känslor genom det så blir ofta våld tyvärr ett sätt att agera ut våra känslor, säger Jonas Söderlund

Under 2019 låg antalet anmälda våldtäktsbrott mot barn oförändrat på 3 410 anmälda brott.

Anmälningarna som ökade mest

Skadegörelsebrott och narkotikabrott var de kategorier av brott där anmälningarna ökade mest från föregående år, åtta respektive sex procent. Den största ökningen inom narkotikabrott gällde brottstyperna eget bruk och innehav.

BRÅ skriver i sin rapport: »Inom vissa brottstyper, som narkotika- och trafikbrott, beror antalet anmälda brott till stor del på polisens och andra myndigheters kontroll- och spaningsinsatser. Om insatserna förändras påverkar det oftast antalet anmälda brott.«

Förändringar i lagstiftningen kan också påverka utvecklingen av vilka brott som anmäls.

En brottsform som ökat drastiskt de senaste åren är bedrägerierna. För 2019 var det dock den kategori anmälda brott som minska mest i antal: minus sex procent.

Sett från ett längre perspektiv är dock trenden att antalet anmälda brott ökar. Under den senaste tioårsperioden (2010–2019) har antalet anmälda brott ökat med cirka 179 000 brott (+13 %). Utvecklingen av samtliga anmälda brott har ökat kontinuerligt sedan 1975.