Bild: Alex Sergeev/Wikimedia

Nyhet Nya uppgifter visar att förtryck och olyckor fortsätter att drabba migrantarbetare i Qatar. Samtidigt brister landet i att undersöka orsakerna bakom skadorna och dödsfallen. Särskilt de som kan relateras till projekten inför VM nästa år.

En analys av arbetsrelaterade dödsfall och skador i Qatar av ILO, Internationella arbetsorganisationen, visar att 50 arbetare förlorade sina liv under 2020 och över 500 blev allvarligt skadade. 37 600 arbetare fick mildare skador.

Av de 50 dödsfallen var det 30 arbetare som dog innan de kom till sjukhus. I juni förra året dog elva arbetare i en och samma olycka.

De flesta av arbetarna som förlorat sina liv eller skadats är migrantarbetare från Bangladesh, Indien och Nepal. De flesta verksamma inom byggnadsindustrin. Fall från höjder och olyckor i vägtrafiken var den största orsaken bakom de allvarliga skadorna, följt av fallande objekt på arbetsplatsen. De flesta olyckor, 64 procent, inträffade på arbetsplatsen.

ILO konstaterar att antalet arbetsrelaterade skador och dödsfall kan vara högre. Det finns enligt organisationen luckor i Qatars system för att samla in och kategorisera arbetsrelaterade olyckor. Nu trycker ILO på att det finns ett stort behov av större transparens och pålitlighet när det kommer till arbetsskador i Qatar. Särskilt när det gäller de som kan relateras till infrastrukturprojekten inför VM i fotboll nästa år.

Landet måste bli bättre på att samla in uppgifter och undersöka orsakerna bakom olyckor som kan vara arbetsrelaterade. Detta för att försäkra att arbetare och deras familjer blir kompenserade när olyckor inträffar på jobbet, framhäver ILO.

Situationen för migrantarbetare i Qatar har kritiserats länge och de har fått påtryckningar från bland annat ILO och Amnesty International att förbättra situationen för arbetarna. Sedan 2017 har landet introducerat ett antal nya lagar på arbetsmarknaden. Bland annat för att höja minimilönerna och förbjuda arbetsgivare från att hindra arbetare att lämna landet och byta jobb, det så kallade Kafala-systemet.

Men en ny rapport från Amnesty visar att förtrycket mot migrantarbetarna fortsätter trots reformerna. Att Qatars arbete med att förbättra villkoren har stagnerat. Amnesty International uppmanar landet ta tag i problemet, stärka inspektionsmekanismerna och respektera migrantarbetares rätt att starta fackföreningar.