Foto: Wikimedia Commons

FREDAGSMYS | Chefredaktör Nordling noterar att många är missnöjda med Finansinspektionen. Och sällar sig till kritikerna utifrån sina egna erfarenheter.

Finansinspektionen (FI) är en statlig myndighet. Som ska övervaka finansmarknaden. Så att Sverige har ett stabilt finansiellt system och ett gott konsumentskydd. FI utvecklar regler och kontrollerar att företagen följer dem.

Det verkar dock gå sisådär för FI just nu. Mitt i all rapportering om penningtvättshärvor i svenska banker framkommer samtidigt att FI inte har tillräckligt kunnig personal inom detta område. Och det är den egna internrevisorn som larmar om bristerna.

Jag drar mig till minnes hur den nederländske journalisten och etnologen Joris Luyendijk häromåret skildrade den brittiska motsvarigheten till FI i sin uppmärksammade bok Simma med hajar. I korta ordalag ansågs den bestå av medarbetare som antingen var medelmåttor eller idealister. Alla talanger inom området sökte sig till mer välbetalda anställningar inom finansbranschen.

En annan snackis i den finansiella sektorn på senare tid har varit debaclet kring regelverket för tjänstepensionsföretag. Regeringens proposition blev minst sagt ifrågasatt från alla håll. Ja, den fick till och med Alliansen att uppstå för en dag, vilket i sig var en sorts bedrift. Resultatet blev att Riksdagens finansutskott fick gå in och styra upp det hela, något som visserligen visade vilken instans som till slut måste ta ansvar. Men också gör att vissa detaljer i implementeringen av detta EU-direktiv nu ytterligare skjuts på framtiden.
En undrar ju hur det kunde gå så snett. Elaka tungor hävdar dock att tondövheten som ställde till det återfanns hos den beredande myndigheten. Gissa vilken. FI, förstås.

Nu ska en egentligen inte sparka på den som redan ligger. Men det finns faktiskt fler områden där jag undrar vad FI håller på med. Jag har själv suttit i fyra olika styrelser som står under FI:s kontroll. Jag gör det fortfarande i två fall. Det innebär att jag är väl insatt i den så kallade ledningsprövningen. Den ger FI makten att konkret avgöra vilka som får leda finansiella företag. VD och styrelse ska ha tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att leda företaget, enligt gällande regelverk. Jag har hittills alltid klarat denna prövning, men ser ändå stora problem med dess existens.

Visst, det är viktigt med kontroll av så samhällsviktig verksamhet som banker och försäkringsbolag. Och vem som helst ska förstås inte få ta hand om våra pensionsmedel. Men en snabb blick exempelvis på de senaste turerna kring Allra-skandalen visar att inte heller den här kontrollen verkar fungera perfekt.

Att personer som är dömda för ekonomisk brottslighet eller innehar någon form av näringsförbud inte är lämpade att leda finansiell verksamhet är förstås rimligt. Men att granska lämpligheten på den detaljnivå som FI idag gör är värt att ifrågasätta av flera skäl.

För det första är principen att ett bolag eller en organisation måste kunna välja sin egen styrelse viktig att värna. Att utgå från att företagen inte själva kan välja rätt personer är ett bakvänt sätt att se på ett näringsliv som ska vara ansvarstagande. För det andra innebär dagens ledningsprövning främst en mekanik som bara kan värdera formella meriter. Men alla som deltagit i ett styrelsearbete vet att många av de förtjänster som krävs av ledamöterna inte alltid ryms i ett cv.

Det uppdrag om ledningsprövningar som FI hanterar är förstås utformat med det allmännas bästa för ögonen. Men dessvärre så tror jag att det ändå motarbetar sina syften, åtminstone utifrån hur det utförs idag. De krav som redan åligger finansiella företag när det gäller redovisning, revision och riskbedömning är tillräckligt omfattande för att säkerställa att det är ordning på siffrorna, och FI har dessutom full insyn i alla bolag. Om något trots det går fel så är det i slutändan även tydligt vilka som ska bära ansvaret. Och det är aldrig FI, utan alltid bolagens ledningar.
Att då på godtycklig grund bedöma i förväg vilka som anses klara av att inse sitt ansvar är dock inget uppdrag för FI, om du frågar mig. Den aktör som väljer en styrelseledamot eller vd som inte förstår materian bör se över sin beredningsprocess. Inte bli omyndigförklarad av en myndighet som uppenbarligen har en hel del eget kvalitetsarbete att ta tag i.

Ha en bra helg!

Jonas Nordling
chefredaktör

PS. Antalet månadsgivare till Dagens Arena växer stadigt, men vi ser gärna ännu fler i kampen för att säkra vår utgivning. Så varför inte bli en supporter till oberoende journalistik på riktigt, du med? Läs mer här.