Efter att jobbskatteavdraget hamnat i en återvändsgränd råder brist på nya idéer hos regeringskansliet. Regeringen tycks därför ägna sig åt att återvinna gamla satsningar. I dagens Svenska Dagbladet gick att läsa en debattartikel från fyra alliansföreträdare. Temat var hur regeringen ska möta krisen.

I debattartikeln gick bland annat att läsa: ”I syfte att möta inbromsningen på arbetsmarknaden föreslår regeringen en kraftig satsning på infrastruktur. Fem miljarder kronor satsas på järnvägar, vägar och 495 miljoner satsas på bredbandsutbyggnad.”

Det var ett förslag som lanserades redan i slutet av augusti. Intressant är också att infrastruktursatsningen inte kommer att leda till så många nya jobb. I samband med att regeringen först presenterade satsningen intervjuade Dagens Arena Jan-Eric Nilsson, professor i transportekonomi. Han sa då:

– Det är viktigt att komma ihåg att den här satsningen inte kan ses som en konjunkturstimulansåtgärd. Den kommer inte att skapa en stor mängd nya jobb. Den typ av personal som kommer att efterfrågas är extrem dyr och specialiserad.

Jan-Eric Nilsson ansåg att förslaget var ett ”politiskt viftande inför budgetpropositionen”.

Även den sänkta restaurangmomsen ska enligt regeringen skapa nya jobb – framför allt för unga. Finansdepartementet har talat om 3 500 jobb, medan KI har menat att det sannolikt handlar om färre jobb. En liknande momssänkning i Finland floppade och LO-ekonomer har påpekat att de jobb som skapas i restaurangsektorn samtidigt tränger undan jobb från andra sektorer. Det finns alltså en stor risk att vinsterna från momssänkningen hamnar i restaurangägarnas fickor – och inte som nya jobb till unga.

I samma satsning på fler jobb till unga nämns att 750 miljoner kronor ska läggas på att skapa 7 500 nya platser inom yrkesvux och yrkeshögskolan. I själva verket är det en minskning av antalet platser. Som exempel kan nämnas att Skolverket i år fördelade runt 19 000 platser på yrkesvux. Dessa platser var en del av en tillfällig satsning under finanskrisen. Men i och med att ekonomin på nytt ser ut att gå mot svårare tider hade en fortsatt satsning i samma storleksordning varit mer rimlig. Framför allt i och med att yrkesvux ger utbildningsmöjligheter för personer som har en svag position på arbetsmarknaden.

När jag för ett par veckor sedan intervjuade Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef på TCO, om alliansens åtgärder vid den föregående krisen sa han att de åtgärder som regeringen då genomförde ”var otillräckliga, höll för låg kvalitet och var för sent ute”. Han efterlyste ett behov av att vid en ny lågkonjunktur satsa mer på arbetsmarknadsutbildningar och att reparera a-kassan. Roger Mörtvik påpekade att det inte råder någon brist på åtgärder att ta till för att möta en ny ekonomisk kris. Men han menade också att det finns en risk för att regeringen av ideologiska skäl väljer att göra för lite.

Liknande slutsatser landar LO-utredaren Kjell Rautio i:

– Man kan se att alliansen systematiskt har urvattnat arbetsmarknadspolitiken på innehåll, säger han till Dagens Arena.

De ideologiska skygglapparna hänger tungt över alliansens ögon. Idétorkan på regeringskansliet riskerar leda till att fler människor tvingas ut i arbetslöshet i stundande lågkonjunktur.