Ola Pettersson, chefsekonom LO, Ebba Busch Thor, partiledare Kristdemokraterna. Foto: Dagens Arena/Kristdemokraterna

Kristdemokraternas vårbudgetmotion visar att kampen mot sänkta ingångslöner är långt ifrån vunnen. 

Det går bra för Sverige just nu, var beskedet från LO-ekonomerna när de i dag presenterade sin ekonomiska prognos. Sverige har en stark konjunktur och minskande arbetslöshet. Men det finns två hot mot den svenska modellen: stora skillnader i kunskapsnivåer i befolkningen och finansieringen av en högkvalitativ välfärd.

I Sverige har vi en relativt hög och jämn nivå av kunskaper och färdigheter i arbetskraften. Med en hög flyktinginvandring utmanas det, och riskerar därmed att den svenska arbetsmarknaden går mot mer lågkvalificerade jobb till lägre löner. Här krävs det utbildningsinsatser, menar LO, så att alla når upp till en skolgång motsvarande åtminstone grundskola.

För att möjliggöra övriga nyanländas inträde på arbetsmarknaden vill LO-ekonomerna, förutom utbildningsinsatser, se en fortsatt satsning på snabbspår.

Direkt efter LO-ekonomerna presenterat sin prognos, var det Kristdemokraternas tur att lägga fram sin skuggbudget.

KD:s recept för att se till att nyanlända får jobb är det rakt motsatta från det som LO-ekonomerna presenterade. Partiet håller fast vid sina ingångsjobb – enkla jobb till 75 procent av kollektivavtalad lön för att »lära sig jobbet på jobbet«.

Som partiet tidigare meddelat så ska ingångsjobben kunna ges till vem som helst inom branscher där ingångslönerna är lägre än 22 000 kronor. Arbetsgivarna behöver inte ha kollektivavtal. Efter fem år ska lönenivån vara uppe i en »vanlig lön« inom branschen.

LO-ekonomernas ekonomiska prognos och Kristdemokraternas vårbudgetmotion visar tydligt på det vägval som Sverige står inför: att sänka värdet på arbetskraften eller rusta den för framtiden.

Kampen mot sänkta ingångslöner fortsätter.