I en rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter konstaterar samfundet att internet är en mänsklig rättighet. Att stänga av fildelare från internet är, kort sagt, en kränkning av de mänskliga rättigheterna.

En undersökning, gjord av BBC World Service, utgörs av 27 000 respondenter i 26 länder som anser att internets roll som mänsklig rättighet borde stärkas. I undersökningens slutsatser beskriver analytiker att länder – som inte ger nätanvändare rätt att använda nätet – kommer att möta problem. 87 % av respondenterna, fyra av fem personer, anser att tillgång till internet är en fundamental rättighet för alla människor.

Finland och Estland har redan lagstiftat om att tillgång till internet är en rättighet för sina länders respektive invånare. FN jobbar också aktivt för att internet, som rättighet, ska bli en universell fråga om tillgång – för alla människor. Hur detta kommer att se ut i praktiken ska bli intressant att följa.

Eftersom FN sent omsider kommit fram till att fildelare behöver omfattas av mänskliga rättigheter borde vår regering också reagera? Kan en sådan rapport spela någon roll för datalagringsdirektivet och Acta-avtalet?

I rapporten pekas Frankrike och Storbritannien ut för deras nya lagar som gör det möjligt att stänga av fildelare från nätet.

Du kan läsa undersökningen i dess helhet här och rapporten här.