Delstatens Arizonas beslut att anta en ny lag som gör det illegalt att befinna sig i staten utan uppehållstillstånd har kantats av protester ända sedan ett förslaget först dök upp i kongressen. Både av förespråkare och av kritiker beskrivs den som “den hårdaste invandringslagen i landet“.

Även om siffrorna av naturliga skäl är ganska osäkra, landar de flesta på att det finns någonstans mellan tolv och tretton miljoner papperslösa människor i landet. Den stora majoriteten kommer från Mexico. Skillnaderna i livschanser är motorn bakom invandringen.

Under arbetarrörelsens klassiska dag i helgen demonstrerade så 60 000 människor i Los Angeles, inte i första hand för traditionella industriarbetares rättigheter, utan för att protestera mot Arizonas invandringslagar. Kopplingen är på intet sätt förvånande – men se det ändå som ett tidens tecken.