Jessica Johnson (L)

debatt Det är hård konkurrens inom SD om vem som är den rättmätige högernationalisten och kvinnofientliga Donald Trump i Sverige. Har Björn Söder (SD) blivit extremt religiös eller vill han bara begränsa kvinnors rättigheter, liv och hälsa? undrar Jessica Johnson från Liberala kvinnor.

I en skriftlig fråga till Isabella Lövin (MP) i förra veckan anklagar riksdagsledamoten Björn Söder (SD) kvinnor för att mörda 42 miljoner ofödda i världen. Han utkräver Lövin att redovisa hur hon tänkte minska morden och se till att aborter inte används som preventivmedel. Skambeläggandet hade Söder hämtat in från den kristna tidningen Världen idag som rapporterade om vanligaste dödsorsaken på jorden under 2020.

Det krävs en viss sorts inbillad föreställning om medfött berättigande för att ondgöra sig över antalet aborter i världen, när man samtidigt kraftigt vill begränsa sex- och samlevnadsundervisningen i skolor i landet.

Sexualkunskapens införande på skolschemat är utan konkurrens den enskilt största insatsen för att minska antalet ofrivilliga graviditeter i Sverige. Antalet ofrivilliga graviditeter och aborter har minskat drastiskt sedan dess. Fast det innebär ju att en har kunskap om eller ens orkar ta reda på det. Det vittnar om kunskapsförakt och att den fakta som inte passar nationalisters och populisters verklighetsbeskrivning ska gallras ur i skolor, bibliotek och samhälle om de får som de vill.

Det är bra att Sverigedemokraterna visar sina rätta intentioner och hur de ser på människors och kvinnors reproduktiva rättigheter.

Liberala Kvinnor har i decennier jobbat för mer sexuell rådgivning, mer sex- och samlevnadsundervisning i skolan och på lärarhögskolan med fokus på samtycke och att säkerställa tillgång till preventivmedel och reproduktiv hälsa för att minska uppkomsten av ofrivilliga graviditeter, i Sverige, Europa och världen. Liberala Kvinnor Stockholms län har i flera år demonstrerat för kvinnors rätt till säker abort i Polen, Sverige och världen, när eller om de behöver det.

Tyvärr måste vi nu intensifiera den kampen när högerkonservatismen, högernationalismen och extrem populism sprider sig och får allt djupare fäste i Sverige och världen med sin förvrängda världsbild.

Min fråga till Björn Söder är: vad är nästa steg – predika sexuell avhållsamhet som Trump och PiS i Polen, begränsa tillgången och rätten till preventivmedel eller är det bara viktigt att skambelägga kvinnor som av oss inte kända omständigheter behöver genomgå en abort genom att kalla det mord? Ska kvinnor mordåtalas Björn Söder?

Det är bra att Sverigedemokraterna visar sina rätta intentioner och hur de ser på människors och kvinnors reproduktiva rättigheter. Det bör alla och envar inse som vill ta stöd av och samarbeta med SD, att detta är priset.

Man brukar säga att en demokrati utmärker sig genom hur den behandlar kvinnor och barn. Jag vill hävda att den principen även gäller den politik partier driver och har i sina principprogram.

Ur led är tiden.

 

Jessica Johnson, distriktsordförande Liberala Kvinnor Stockholms län