Sofia Holmdahl och Elis Wibacke, SSCO.

debatt All utbildning i Sverige sägs idag vara avgiftsfri. Detta är dock inte fallet då utbildningen förutsätter dolda kostnader. Vi kräver höjt studiemedel och att lärosäten tillgängliggör fler böcker gratis, skriver Sofia Holmdahl och Elis Wibacke från Stockholms universitets studentkår.

 Studenternas plånböcker ekar tomma, det är känt sedan länge. Enligt en ny rapport från SSCO – Stockholms studentkårer går studenter i Stockholm i genomsnitt back med över 2000 kronor i månaden. Det är tydligt att högre utbildning verkligen behöver göras avgiftsfri på riktigt och att studiemedlet måste reformeras.

 I SSCO:s Stockholms studentbudget tydliggörs att studenter i Stockholm lägger cirka 5000 kronor i månaden på boende. Efter att ha betalat boendekostnaderna beräknas studenter ha cirka 6000 kronor kvar, vilket går att jämföra med normalbeloppet som ligger på 5000 kronor. Normalbeloppet bestäms av riksdagen och är den summa som ska täcka grundläggande behov exklusive boende.

Ingen ska behöva leva på ett normalbelopp – det inkluderar studenter. Den genomsnittliga studenten har dåliga förutsättningar att leva på endast ett normalbelopp då studier medför extrautgifter, inte minst dyr kurslitteratur, kostnader för att ta sig till sin verksamhetsförlagda utbildning och övriga studieavgifter.

All utbildning i Sverige sägs idag vara avgiftsfri. Detta är dock inte fallet då utbildningen förutsätter dolda kostnader. En student lägger ner tusentals kronor varje termin på obligatorisk kurslitteratur, men möjligheten att ta del av kurslitteratur och att klara av studiekraven ska inte vara beroende av studentens plånbok. Möjligheten att låna böcker vid universitetsbiblioteken är ofta begränsad då biblioteksuppsättningarna inte räcker till och utbildningen ställer därför i praktiken krav på att kurslitteratur ska inköpas.

Mardrömsbilden är att vi börjar röra oss mot att högre utbildning i Stockholm endast är till för den ekonomiska eliten.

Vi kräver att lärosäten tillgängliggör fler böcker, inte minst digitalt för i dagsläget är avgifterna för kurslitteratur så höga att studenter inte längre lever ovanför normalbeloppet. Att universitetsbiblioteken får mer resurser och att lärosätena arbetar för att utbildningen ska bli avgiftsfri är grundläggande förutsättningar för att tillgängliggöra högre utbildning för alla. För visst vill lärosätena värna om det fria valet av högskola, oberoende av ekonomi?

Siffrorna från SSCO är baserade på Stockholmsstudenternas ekonomi och vi ser troligen stora variationer mellan studentstäder i Sverige. Vissa städer har möjlighet att erbjuda boendegaranti för sina studenter. Alltför många gånger får vi studenter i Stockholm höra att vi borde studera någon annanstans, är detta verkligen ett rimligt svar 2021? Hur är det positivt för högre utbildning i Sverige att endast en ekonomisk elit har råd att studera i Stockholm utan att ha extrajobb vid sidan av?

Gång på gång har vi påtalat behovet av ett höjt studiemedel, men blivit motarbetade med hänvisningar till den nationella ekonomiska bilden.

Faktum kvarstår: studenter har inte råd att leva på ett normalbelopp då utbildningen i Sverige inte är gratis. Vi måste ge studenter möjligheter att ta del av en avgiftsfri utbildning på riktigt. Därför uppmanar vi nu till en reformering av studiemedlet, samt en välgjord undersökning av den ekonomiska situationen för studenter i hela landet och en reglering av studiemedlet därefter. För kostnaderna i Stockholm fortsätter att eskalera och situationen kan inte fortsätta såhär.

Mardrömsbilden är att vi börjar röra oss mot att högre utbildning i Stockholm endast är till för den ekonomiska eliten och den enda möjligheten för en vanlig familj att låta sitt barn studera heltid i Stockholm är att jaga stipendier. Så vi frågar dig, Matilda Ernkrans, är en utbildning i Stockholm verkligen till för alla?