Bild: Flickr/Michael.Loadenthal

Svenska konsumenter måste ges möjlighet att bojkotta varor från israeliska bosättningar. Regeringen bör därför snarast införa märkning av dessa varor, skriver företrädare för Svenska kyrkan.

De israeliska bosättningarna i det ockuperade palestinska området är i dag ett hinder för fred mellan Israel och Palestina, och är det största hindret för en hållbar palestinsk stat. I går godkände Israel ytterligare 1 300 nya bostäder inom bosättningarna.

Enligt Världsbanken skulle den palestinska ekonomin kunna vara nästan dubbelt så stor utan bosättningarna. En del av Israels export av bland annat frukt och grönsaker är producerade i bosättningar på ockuperat område. På grund av att ursprungsmärkning av bosättarprodukter saknas kan inte svenska konsumenter se om en vara är producerad i Israel eller på ockuperat område.

Det finns ett frihandelsavtal mellan EU och Israel som inte omfattar bosättarprodukter – men det har visat sig att en stor del utav dessa produkter ändå passerar tullen utan pålagd skatt. Likaså finns ett frihandelsavtal mellan EU och palestinierna, men all palestinsk export måste gå genom Israel med all extra byråkrati och godtyckliga hinder.

Och medan bosättningarna har tillgång till subventionerat vatten och elektricitet tvingas palestinier, särskilt på landsbygden, ofta köpa vatten dyrt från Israels vattenbolag när de egna brunnarna sinat. Vatten som pumpats upp från det ockuperade området och som palestinierna bör ha obehindrad tillgång till. Detta leder bland annat till, enligt rapporten Handla bort freden, att EU:s handel med de illegala bosättningarna är femton gånger högre än med Palestina, trots att palestinierna är åtta gånger fler är bosättarna.

Och detta tillåts fortgå eftersom vi som konsumenter fortsätter handla dessa varor från bosättningarna utan att ens veta om att de kommer från en bosättning. I dag gör butiker i Sverige ingen skillnad mellan varor från bosättningar och Israel, utan märker alla varor som ”Israeliska”, i strid med EU:s direktiv om otillbörliga affärsmetoder. Ett direktiv som den svenska regeringen är förbunden att följa, men som man hittills inte har kommit med några riktlinjer för.

När vi i dag köper apelsiner märkta med ”Israel” som i själva verket kommer från en illegal bosättning utgör det inte bara ett ekonomiskt stöd för den bosättningen och den förda bosättningspolitiken. Den utgör samtidigt ett reellt hinder för palestinsk utveckling. Så ska det givetvis inte vara, utan vi vill kunna köpa israeliska produkter i förvissningen om att dessa inte kommer från en bosättning.

När den svenska regeringen i dag, sju år efter EU:s direktiv utfärdades, fortfarande inte har infört regler kring ursprungsmärkning av varor från israeliska bosättningar är det i sig en fingervisning av den politiska synen på bosättningarna.

Svenska kyrkan uppmanar regeringen att å det snaraste lagstifta om ursprungsmärkning av israeliska bosättarprodukter i enlighet med EU:s direktiv.

Gunilla Hallonsten, policychef Svenska kyrkan
Jacob Risberg, policyhandläggare Svenska kyrkan