I de högtidliga utrikesdeklarationerna brukar en tvåstatslösning mellan Israel och Palestina pliktskyldigt nämnas, men drömmen om två livaktiga och självständiga stater har gång på gång grusats. Snart finns inget land kvar åt palestinierna att bygga stat på och det israeliska samhället förgörs inifrån av en alltmer extrem nationell politik.

Fakta på marken talar om ett ständigt pågående erövringskrig från den israeliska ockupationsmaktens sida. Bosättarrörelsen kontrollerar i dag 42 procent av Västbankens yta. Över 20 procent av de israeliska bosättningarnas bebyggda områden utgörs av privat palestinsk mark. Bosättningarna innebär ett flagrant brott mot internationell humanitär rätt.

EU:s chefsdiplomater i Jerusalem har i en hemlig rapport, som Svenska dagbladets Bitte Hammargren skrivit om, pekat på det som kallas område C – det enda stora sammanhängande området i den annars så sönderstyckade Västbanken. Här finns de bördiga markerna och vattentillgångarna. Här finns också den strategiskt viktiga Jordandalen.

I västra Jordandalen levde 1967 mellan 200 000 och 320 000 palestinier. Efter rivningar av palestinska hus, strypta vattentillgångar för palestinska byar och Israels vägran att ge nya byggnadstillstånd, har områdets arabiska befolkning krympt till omkring 56 000.

EU-rapporten visar att medan den palestinska befolkningen minskat har andelen israeliska bosättare ökat från cirka 1 200 i början av 1970-talet till omkring 310 000 i dag. Palestinierna upplever med rätta att det pågår en annektering av Västra Jordandalen och område C.

Ett stort problem är också de aggressiva bosättarnas våld mot palestinierna. FN:s kontor för humanitärt bistånd (OCHA) menar att bosättarvåldet har en betydande inverkan på den redan svåra humanitära situationen på Västbanken. Bosättares attacker, både fysiska och psykiska, hör till vardagen för palestinska familjer.

I torsdags antog FN:s människorättsråd en resolution om att utreda hur de israeliska bosättningarna inkräktar på palestiniernas mänskliga rättigheter. USA röstade emot.

Just nu pågår en utställning på Södra teatern i Stockholm – Med kameran som vapen. Israeliska människorättsrörelsen B´Tselem har utrustat palestinier med videokameror. Med dessa har de dokumenterat livet under den israeliska ockupationen. Idén är genialisk. Filmerna används som bevismaterial vid rättsliga processer. De är opinionsbildande och visar det vardagliga förtrycket. Dessutom har palestinierna i projektet förvandlats från offer till aktörer.

EU:s lokala chefer i Jerusalem kräver en sanktionspolitik mot bosättarna. Hittills har unionen inte lyssnat. Hur vore det om Carl Bildt höjde Sveriges röst och gav sitt stöd?

Det brådskar. Snart finns ingen tvåstatslösning att förhandla om.