ledare Jobben, jobben, jobben sade finansministern. Men här skulle regeringen i allmänhet och socialdemokratin i synnerhet behöva en tydligare plan. En riktning, eller berättelse om man så vill. 

Regeringens budget innebar stora satsningar för att ta Sverige ur den kris pandemin skapat. 45 miljarder ska spenderas på att begränsa smittspridning, bekämpa brott, stärka klimatarbetet och en rad andra områden som regeringen anser prioriterade.
Satsningarna är utmärka. Det finns en rad förslag som leder i rätt riktning, och det är intressant att Magdalena Andersson också säger emot dem som vill se mer begränsade satsningar eftersom vi tycks vara på väg ut ur den värsta pandemin.
”Man ska inte strama åt för tidigt”, sade hon på en direkt fråga under presskonferensen.
Reaktionerna på budgeten har varit de förväntade.
Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar menar att regeringen ”småduttar” och vill se ännu större satsningar. Det är som det brukar vara. Vänsterpartiets svar är alltid mer pengar till kommuner och landsting, oberoende av hur stora de faktiska satsningarna är.
Moderaterna menade å sin sida att flera av regeringens insatser i offentlig sektor är ineffektiva och vill istället se skattelättnader, alltså mindre pengar till välfärden.

Pandemin går över. Snart. Och då står en rad mycket avgörande frågor på dagordningen.

Magdalena Andersson har en klar poäng när hon betonar att det varit tidigare års sparsamhet som gjort det möjligt att göra stora satsningar, med krispaket och stöd till branscher som går på knäna, under pandemin, och är uppenbarligen redo att låta den mer spendersamma politiken verka ytterligare en tid.
Samtidigt har krisen inte blivit så svår som många förväntade sig för ett år sedan. Statsfinanserna har inte försämrats fullt så mycket. I Riksbankens värsta scenario skulle ekonomin krympa med nästan 10 procent, nästan fyra gånger så mycket som det sedan blev.
Sverige har med andra ord – på den här punkten – klarat sig bättre än många länder.
Samtidigt är arbetslösheten nu nästan 9 procent och enligt regeringens egen prognos kommer den vara omkring 7 procent om tre år.
Det är inget lysande framtidsperspektiv.

Jobben, jobben, jobben sade finansministern, men här skulle regeringen i allmänhet och socialdemokratin i synnerhet behöva en tydligare plan. En riktning, eller berättelse om man så vill.
Vi befinner oss fortfarande mitt i krisen, eller möjligen alldeles innan upploppet. Med den osäkerhet som råder om det närmaste året går det kanske inte att begära att regeringen ska ha en klar bild av utvecklingen. Men pandemin går över. Snart. Och då står en rad mycket avgörande frågor på dagordningen. Klimatet. Infrastrukturen. Energifrågorna. Arbetslösheten.
Det är utmaningar som kommer att kräva stora offentliga investeringar. I USA har Joe Biden aviserat en långsiktig plan för den amerikanska ekonomin, med 2000 miljarder dollar i investeringar i infrastruktur, jobbsatsningar och familjepolitik.
USA är inte Sverige. På flera sätt står vi bättre rustade. Men det är svårt att se framför sig att regeringen ska börja strama åt ekonomin om ett år eller två. Därtill är behoven allt för stora.
Debatten om hur nödvändiga stora investeringar ska finansieras kommer garanterat att fortsätta även efter pandemin.