ledare Sjuka människor som tvingas söka jobb som inte finns. Kroniskt sjuka som bemöts som om de vore på väg att tillfriskna. Sjukförsäkringsutredningen måste vara tydlig med regeringen för idag fungerar sjukförsäkringen på ett sätt som inte är värdigt ett anständigt samhälle.

Varje gång en sjuk människa lämnas åt sitt öde rivs en reva i samhällskontraktet. Varje gång en person som ännu inte blivit frisk tvingas söka jobb som inte finns raseras tilltron till vår förmåga att solidariskt bära varandra. Vilka krav ska ställas på en människa som är sjuk?

Det är klart att sjukförsäkringen måste se till människors förmåga att arbeta, snarare än att fokusera på deras begränsningar. Och det finns fall där man från dag ett vet att personen inte kommer kunna gå tillbaka till sitt gamla jobb, men väl kommer kunna utföra ett annat arbete. Men idag fungerar sjukförsäkringen på ett sätt som inte är värdigt ett anständigt samhälle.

Försäkringskassan skickar människor till Arbetsförmedlingen för att söka jobb med sådana arbetsuppgifter som de förmår utföra. Om personen har en rimlig chans att få ett sådant jobb, i konkurrens med andra sökande? Det spelar ingen roll. Om ett sådant jobb överhuvudtaget finns, annat än som en teoretisk konstruktion? Det spelar ingen roll.

Men med det sagt tvingas man konstatera att Stefan Löfvens regeringar inte gjort tillräckligt för att reparera de skador Reinfeldt-åren lämnade efter sig.

Ulf Kristersson (M) talar gärna om att återupprätta samhällskontraktet. I själva verket bär han och hans företrädare på socialförsäkringsministerposten, Cristina Husmark Pehrsson, ett stort ansvar för den raserade tryggheten vid sjukdom. Som om det inte vore nog vill Moderaterna göra ytterligare inskränkningar i sjukförsäkringen.

Men med det sagt tvingas man konstatera att Stefan Löfvens regeringar inte gjort tillräckligt för att reparera de skador Reinfeldt-åren lämnade efter sig. Och inga andra än Sverigedemokraterna vinner på den känsla av otrygghet och systemkollaps som sprider sig när människor inte kan lita på att de får den hjälp de behöver den dag de bir sjuka.

På fredag överlämnas utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum till regeringen. Den har bland annat haft i uppdrag att se över begreppet normalt förekommande arbete. Lagen måste ändras. För att Försäkringskassan ska kunna hänvisa en person till att söka andra jobb, istället för att rehabiliteras och att återgå till sitt gamla jobb, måste det krävas att myndigheten pekar ut några faktiskt existerande yrken som personen i fråga skulle kunna utföra. Faktiskt existerande yrken som förekommer i rimlig omfattning på den faktiskt existerande arbetsmarknaden.

Tyngdpunkten måste ligga på arbetsgivarens ansvar att anpassa arbetsuppgifterna efter vars och ens förutsättningar. I vissa fall är det irrationellt att försöka återgå till det gamla arbetet. I andra fall är det irrationellt att tvinga någon till ett annat yrke. I inget fall är det rationellt att hänvisa någon till jobb som inte finns.

Ingen blir frisk av att bli fattig. Tvärtom – ekonomisk stress kan fördjupa ohälsan. Sjukförsäkringen ska bära den som inte kan jobba. Man måste också göra skillnad på dem som är på väg tillbaka i arbete och dem som för överskådlig framtid inte kommer kunna arbeta. För att de senare ska få en dräglig tillvaro måste Sveriges unikt hårda regler för sjukersättning ändras.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) har signalerat att han ska prioritera sjukförsäkringen och göra nödvändiga förändringar. Han måste nu gå vidare och tydliggöra – för allmänheten såväl som för Försäkringskassan – att regeringens uppföljning kommer fokusera på att människor garanteras trygghet vid sjukdom.

Annars är varken ett läkarintyg eller samhällskontraktet mycket värt.