Göran Arrius.

debatt Arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för hbtq-frågorna. Ingen ska bli diskriminerad på grund av sin sexuella läggning eller sin könsidentitet, skriver Sacos ordförande Göran Arrius.

Ingen ska bli diskriminerad på grund av sin sexuella läggning eller sin könsidentitet. Allas kompetens ska tillvaratas. Tillsammans med våra 23 medlemsförbund arbetar Saco för ett mer inkluderande arbetsliv. Arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för hbtq-frågor på arbetsplatsen.

Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivare och fack förebygga diskriminering och säkra lika rättigheter och möjligheter för alla anställda. Varje arbetsplats ska bedriva ett aktivt och systematiskt arbete för en inkluderande arbetsmiljö. Alla anställda ska kunna prata fritt om vad de gjort på fritiden, och med vem.

Många arbetsgivare har i dag en vilja att jobba med hbtq-frågor, men saknar de konkreta verktygen. Därför har Saco tagit fram stödmaterial för ett mer hbtq-vänligt arbetsliv.

Här är sex riktlinjer som alla arbetsplatser bör följa:

  • Använd inte nedsättande ord om hbtq-personer.

Är du osäker på om ett ord är nedsättande, välj hellre ett annat.

  • Skratta inte med i homo-, bi- eller transfobiska skämt.

Var tydlig med att en sådan jargong är oacceptabel och alltid skadlig för arbetsmiljön.

  • Om du är chef kan du kompetensutveckla organisationen i hbtq-frågor.

RFSL erbjuder en certifiering som ger arbetsplatser verktyg att arbeta systematiskt med inkludering och likabehandling.

  • Använd inte hbtq-personer som allmän frågelåda.

Är du nyfiken, kolla först om det är okej att fråga. Ställ inte frågor som du inte själv skulle vara bekväm med att besvara.

Pride måste leva 365 dagar om året.

  • Tillämpa könsneutrala ord och utgå inte från att alla lever heteronormativt.

Säg till exempel »alla oavsett kön« i stället för kvinnor och män, »partner« och »sambo« i stället för fru eller make.

  • Sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck får aldrig vara skäl att behandla någon illa eller att utesluta någon ur gemenskapen.

Om du ändå ser att detta sker, säg ifrån, erbjud den utsatta ditt stöd och informera arbetsgivaren.

Diskriminering är orättvist och kan aldrig tolereras. När en eller flera medarbetare mår dåligt påverkar det dessutom hela arbetsmiljön.

Jargongen är allas gemensamma ansvar, men de fackliga skyddsombuden kan erbjuda ett särskilt viktigt stöd. Skyddsombuden är en resurs för alla medarbetare och har alltid tystnadsplikt.

För de allra flesta är arbetsplatsen en betydande del av vardagen och en viktig del av livet.

Sacofederationen anser att jobbtrygghet ska gälla för alla. Nu är det hög tid för fler arbetsgivare att på allvar göra upp med heteronormen. Tillsammans kan vi bygga ett öppnare arbetsliv.

Pride måste leva 365 dagar om året.

Göran Arrius är ordförande för Saco och stolt gay