Den mediala bevakningen har ingenting att göra med att Erik Almqvist och Kent Ekeroth får behålla sina riksdagsplatser. Det skriver Pontus Mattsson, reporter på SR.

Per Wirtén är missnöjd med nyhetsjournalisternas bevakning av Sverigedemokraterna. Han saknar kritiska frågor till Jimmie Åkesson och tycker sig se att partiet ges en positiv särbehandling i offentlig debatt.

Bevis: Inget mediedrev har lyckats få Erik Almqvist och Kent Ekeroth att lämna sina riksdagsplatser och väljarflykten från partiet ser åtminstone än så länge ut att utebli.

En minst sagt häpnadsväckande slutsats. Journalisten Björn Häger har grundligt beskrivit den svenska journalistkårens villrådighet kring SD i sin bok ”Problempartiet” och kommer till slutsatsen: ”Sverigedemokraterna är ett parti som journalister och mediechefer anser att man ska särbehandla. Det ska inte tigas ihjäl. I stället ska det granskas hårdare än andra partier.”

En ambition som också uppfylldes i valrörelsen 2010 om man får tro statsvetaren Kent Asps analys. Enligt honom fick Sverigedemokraterna ”i samtliga nyhetsmedier den utan jämförelse klart mest ogynnsamma behandlingen.”

I artikeln efterlyser Wirtén också ett antal frågor som Jimmie Åkesson borde ha fått. Alla de frågor som räknas upp har Åkesson fått, inte bara en utan ett oräkneligt antal gånger. Att Wirtén sedan anser sig sakna trovärdiga svar är knappast något som förvånar. Har han, som är politisk motståndare till Sverigedemokraterna, någonsin hört något som han uppfattar som trovärdiga svar från Jimmie Åkesson?

Till sist: det är inte journalister som avgör om en politiker får gå eller inte efter en skandal. Det alltid det egna partiet. Det är partiet som gör den slutliga avvägningen: hur allvarlig är skandalen för våra väljare och medlemmar? För eventuellt nya sympatisörer?

Partierna gör olika bedömningar just på grund av att de är olika partier och har skilda uppfattningar om mycket här i världen.

Att Sverigedemokraterna just nu bedömer att Almqvist och Ekeroth kan sitta kvar i riksdagen handlar om att de skiljer sig åt från de andra partierna i riksdagen på den punkten. Inte om den mediala bevakningen.

Pontus Mattson, reporter på SR Ekot/Studio Ett