Miljöpartiets klimatpolitiska talesperson Helena Leander ger replik på Rikard Warlenius debattartikel från onsdagsmorgonen.

Visst kan omställningen kosta, men alternativet – att inte göra någonting och sen få dras med konsekvenserna av klimatförändringarna bortom kontroll – är knappast billigare. Även den som till äventyrs bortser från allt vad moral och solidaritet heter och bara lyssnar på ekonomiska argument borde därför se poängen med att ta itu med klimatförändringarna på allvar.

Gör Miljöpartiet tillräckligt för det då? Jag vågar inte lova att vår nuvarande budget är den slutliga lösningen – att vi är klara med omställningen sen. Tvärtom.

Vår budget visar på en början, eller kanske snarare en omstart. Den klimatpolitik som stått och hackat under borgerligt styre måste startas om. I vår budget lägger vi förslag som pekar ut en ny riktning för de närmaste åren. Det är däremot inte hela svaret på 2020-målen.

När gapet mellan vad som görs och vad som borde göras är så stort är det svårt att på ett tillförlitligt sätt beräkna storleken på de åtgärder som krävs. Minst lika viktigt som konkreta åtgärder är därför att få till ett system som på ett strukturerat sätt ser till att vi når de mål vi satt upp.

Precis som vi har ett finanspolitiskt ramverk som ska säkerställa att plus och minus i slutändan går ihop i statens budget behöver vi ett klimatpolitiskt ramverk som ger samma disciplin i klimatpolitiken. Precis som det finanspolitiska ramverket ger regeringar av olika kulörer möjlighet att fylla plus och minus med olika saker så länge det går ihop i slutändan så skulle ett klimatpolitiskt ramverk ge regeringen möjlighet att utforma politiken på det sätt man finner bäst, så länge man inte fuskar med slutmålet.

Till sin hjälp skulle man ha ett Klimatpolitiskt råd – ungefär som Finanspolitiska rådet i dag – som följer vetenskapen inom klimat- och hållbarhetsfrågor, föreslår utsläppstak och utsläppsbudget för regeringen, granskar regeringens propositioner ur klimatperspektiv och ger rekommendationer om klimatpolitiken. I Storbritannien finns ett liknande system som hittills varit mycket lyckat.

Med ett klimatpolitiskt ramverk skulle alla partier behöva skärskåda och successivt vässa sin klimatpolitik så att målen verkligen nås. Så också Miljöpartiet. Det ser vi fram emot.

Helena Leander (MP), riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson