48 procent av svenska folket är positiva till sex timmars arbetsdag. Miljöpartiets nyss genomförda rådslag Makten över tiden, visar dessutom att 85 procent av Miljöpartiets medlemmar vill ha kortare arbetstid och att 70 procent tycker det är ett ganska eller mycket prioriterat krav att driva. Både människor och miljö har mycket att vinna på kortare arbetstid. Nu är det utmärkt läge för Miljöpartiet att börja driva det kravet.

Det finns många goda skäl till kortare normalarbetstid. Produktiviteten ökar ständigt, men under decennier har den vinsten bara tagits ut i högre lön/vinst och ökad konsumtion. De som har jobb känner av ett allt mer uppdrivet tempo medan andra ställs utanför arbetsmarknaden. Vi vill i stället dela mer på jobben.

Det är miljömässigt helt ohållbart att öka den materiella konsumtionen. Förbrukningen av råvaror och energi måste minska hos oss i den rika världen. Handen på hjärtat – har inte de flesta av oss tillräckligt hög materiell standard? Det finns självfallet människor som är fattiga men det beror i huvudsak på dålig fördelningspolitik. En kortare arbetstid med rättvis fördelning av resurser ökar livskvalitén och ger mer tid över för det som är viktigt – tid att vara tillsammans med sina barn, tid till engagemang i samhället och tid att leva.

Arbetstidsförkortning var bland de krav som Miljöpartiet gick till val på 2010. En undersökning i valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet 2010 visar att 48 procent av svenska folket anser att sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande är ett mycket eller ganska bra förslag. Endast 35 procent anser att det är ett mycket eller ganska dåligt förslag.

Vid valet 2010 var det alltså en stor del av svenska folket som ville ha arbetstidsförkortning, mer än sex gånger så många än de som röstade på Miljöpartiet då. Glappet hade kanske inte varit så stort om partiledningen hade valt att driva frågan?

Under 2011 såg vi – för första gången på många år – ett gryende fackligt intresse för arbetstidsfrågan. Hotell- och restaurangfacket beslutade på sin kongress i november att på nytt börja driva kravet på sex-timmars arbetsdag, vilket även Handelsanställdas förbund tagit beslut om. I båda fallen har ombuden kört över sina förbund(s)ledningar. Den nyvalde vänsterledaren Jonas Sjöstedt är tydlig med att partiet ska börja driva frågan om kortare arbetstid aktivt.

När Frankrike sänkte normalarbetstiden till 35 timmar i veckan, så upplevde 70 procent av löntagarna att det ökade deras livskvalitet betydligt. Det är värden som inte syns i de ekonomiska kalkylerna, men som kanske ändå är det viktigaste av allt – hur vi mår och trivs med våra liv.

Naturvårdsverkets nya rapport ”Klimatomställningen och det goda livet” indikerar att en arbetstidsförkortning skulle ge 18 procent lägre energianvändning jämfört med bibehållen arbetstid. Till och med EU-parlamentets miljöutskott har uttalat sig för kortare arbetstid för miljöns skull. Använder man tillväxt med uppumpade lånebubblor som metod att skapa jobb förstörs miljön när det lyckas och ekonomin kraschar när bubblan spricker. I båda fallen blir följden social eller ekologisk utarmning.

Vad som är normen i ett samhälle har väldigt stor betydelse. Så länge arbetstidslagen ger normen 40 timmar i veckan så kommer det ha stor betydelse för våra val. Ett eget val att minska sin arbetstid är svårt, då man i det läget avviker från normen och har mindre köpkraft än grannarna.

Trots all teknisk utveckling och ökning av produktiviteten, vilket minskat behovet av arbetskraft i varuproduktionen, så har 40 timmars arbetsvecka varit normen ända sedan 70-talet. Nu är det hög tid att driva igenom en modernisering som stämmer bättre med hur dagens samhälle ser ut.

Carl Schlyter, EU-parlamentariker (MP), Annika Lillemets, riksdagsledamot (MP), Akko Karlsson, partistyrelseledamot (MP), Göran Hådén, ledamot i partiprogramsgruppen (MP).