Ekots avslöjande att ett hemligt svenskt företag i samförstånd med Försvarets forskningsinstitut (FOI) planerar att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien är sensationellt. Företaget i fråga, Swedish Security Technology and Innovation (SSTI), är skrivet på Sedelvägen 2 i Hägersten. En på många sätt passande adress. För det handlar om pengar. Och om att moraliska principer åsidosatts.

”Operation Simoom”, som projektet kallats, kommer förmodligen att få vittomfattande konsekvenser. Avslöjandet reser principiella frågor. En rör förstås den svenska vapenexporten. Den är och har länge varit omdiskuterad. Sverige har strikta regler för export av vapen – på pappret. Men dessa regler har visat sig vara både tänjbara och ihåliga. De sätter stopp för vapenexport till krigförande länder. Men svenska vapen har under årens lopp använts i åtskilliga krig. Vapen kan säljas vidare. Och förhållanden i enskilda länder kan ändras.

Regelverket talar också om respekt för mänskliga rättigheter. Därför har vapenexporten och det försvarspolitiska samarbetet med Saudiarabien varit ifrågasatt redan före ”Simoom-affären”. Utan att frågan riktigt kommit upp på den politiska dagordningen.

Saudiarabien är en hårdför diktatur som under lång tid stöttas av USA. Under kampen mot terrorismen har landet dessutom varit en amerikansk allierad oas i en allt mer fientlig region. Det svenska samarbetet med Saudiarabien måste förstås i detta sammanhang.

Flera länder i väst – bland dem Sverige – har valt att samarbeta med en världens mest repressiva regeringar. Ett land som tillämpar kroppslig bestraffning som piskning och amputering. Som verkställer dödsstraff medelst halshuggning. Saudiarabien är också ett land som konsekvent förnekar kvinnor mänskliga rättigheter.

Human Right Watch beskriver i sin rapport ”Perpetual Minors” hur kvinnor i praktiken lever under manligt förmyndarskap. Landet tillämpar strikt könssegregering. Kvinnor är utestängda från det offentliga livet. Kvinnor kan inte sätta sig i ett plan utan en skriftlig tillåtelse av en man, det må sedan vara en make eller son! Kvinnor får inte utan särskilt tillstånd köra bil. Landet tillämpar de mest restriktiva reglerna för kvinnors klädsel. Förtrycket mot kvinnor är om möjligt än mer genomgripande och konsekvent än gentemot färgade i Sydafrika under apartheid.

Sverige solidariserade sig med befrielserörelsen i Sydafrika. Det var då. Nu säljer vi vapen till diktaturen i Saudiarabien. Ovanpå allt detta kommer avslöjandet att den svenska staten i hemlighet planerat bygga en vapenfabrik åt den saudiska regimen. Det handlar om hyckleri och om ett moraliskt och politiskt haveri av sällan skådat slag.

Många har förmodligen haft sitt finger i denna syltburk. Frågan är hur väl informerad försvarsminister Sten Tolgfors varit. Men det var S-regeringen som redan 2005 tecknade det grundläggande samarbetsavtalet mellan ”konungarikets Sveriges regering och konungariket Saudiarabiens regering”, som det står i själva avtalet. Åtskilliga beslutsfattare lär nu få kalla fötter. Först ut var Jan Björklund som fann tiden lämplig att kräva att samarbetet med Saudiarabien nu måste upphöra. Men han sitter i en regering som förlängde samarbetet så sent som 2010.

”Simoom” betyder torr het vind. Affären lär leda till en stormvind i den svenska politiska ankdammen. En ankdamm som länge samarbetat med en av världens värsta diktaturer och spelat under täcket med det svenska folket.