De så kallade ”klimatförnekarna” har länge försökt sprida sitt budskap om att jordens uppvärmning och klimatpåverkan inte har något samband.

Den före detta EU-parlamentarikern Anders Wijkman och miljöforskaren Johan Rockströms visar i sin bok “Den stora förnekelsen” att klimatförnekarna i stort sett är samma gäng som förnekat sambandet mellan bland annat rökning och lungcancer och är finansierade av samma intressen.

Starka politiska och ekonomiska aktörer vill förhindra en aktiv klimatpolitik.

Klimatförnekarna har tack och lov inte vunnit något större inflytande varken i vetenskapssamhället eller i världspolitiken. Därför var det en smula chockerande att läsa i Dagens Nyheter att sex av tio kommunpolitiker och kommunchefer är klimatskeptiker.

Nyhetsartikeln byggde på en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, som undersökt hur svenska kommunala beslutsfattare såg på klimatförändringarna. En överväldigande majoritet skulle alltså vara tveksamma till om människan orsakat jordens uppvärmning.

Det är bekymmersamt med tanke på att det viktiga miljöarbetet till stor del måste ske lokalt. Stämmer det verkligen? Supemiljöbloggen har granskat rapporten och visar att DN milt sagt hårdragit resultatet. Enkäten ber beslutsfattarna att ta ställning till tre påståenden:

  1. Det finns inget tvivel om att klimatet förändras
  2. Jag tror att det sker en klimatförändring
  3. Människan påverkar klimatet i betydande omfattning

Det visar det sig att hela 80 procent svarar ”instämmer helt” eller ”instämmer till stor del” i dessa påståenden.

Politikerna och tjänstemännen pekar dessutom ut klimatförändringarna som det näst allvarligaste hotet i världen just nu, efter brist på mat och dricksvatten. Runt 40 procent tycker det är för lite fokus på klimatfrågor i den kommun de jobbar i.

När DN skriver att 60 procent av kommunpolitikerna är klimatskeptiker är det direkt felaktigt. Termen klimatskeptiker används inte i rapporten. Där pratas om förnekare och osäkra. Förnekarna är knappt tio procent. Bland de osäkra räknas de som sätter en fyra på en skala 1–5, det vill säga ”instämmer delvis”. En ganska rimlig hållning.

I FOI-rapportens sammanfattning står det att 70 procent inte är helt övertygad om att klimatet förändras (sådana som uppgett ”instämmer delvis” inräknade). Denna uppgift tolkar DN som att 70 procent ”tvivlar starkt på att klimatet förändras”. Det är som Supermiljöbloggen konstaterar ”en stark glidning”.

Med tanke på regeringen Reinfeldts ointresse för miljö- och klimatpolitiken är det illa om en bild sprids att inte heller kommunpolitikerna bryr sig. Medierna har ett ansvar att inte aningslöst underblåsa de krafter som vill förhindra hårdare tag mot utsläppen av växthusgaser.