Linn Svansbo

debatt Moderaterna målar upp bilden att Reformisternas förslag om fastighetsskatt slår mot vanligt folk. I själva verket är det dagens system – infört av alliansen – som slår mot vanligt folk. Men det gynnar Danderyd- och Djursholmsborna, skriver Linn Svansbo, vice ordförande Reformisterna.

Moderaterna går nu till storms mot det förslag som vi i Reformisterna och flera socialdemokratiska partidistrikt nu förespråkar: en ökad beskattning av fastigheter för samhällets allra rikaste. Med bilder på småhus och skrämmande löften om en skattesmäll om sossarna får bestämma, försöker de lura väljare att förslaget skulle innebära en stor ekonomisk smäll för vanligt folk. Sanningen är emellertid den motsatta. 

Sverige är ett av de länder i EU med absolut lägst skatteinkomst från beskattning av fastigheter. Reformisternas förslag om en progressiv fastighetsskatt är en reaktion på en skattepolitik som i decennier ökat klyftorna och minskat förutsättningarna att förbättra vår gemensamma välfärd. 

Moderaterna försöker dock få det att låta som att de skattepolitiska förslag vi driver är något som skulle slå mot vanligt folk. Som att det är radhusägaren i Vingåker eller villaägaren i Grängesberg som skulle drabbas mest.

Faktum är att Moderaternas fastighetsskatt – eller fastighetsavgift som de valt att kalla den – redan gör det. Trots 2008 års namnbyte från fastighetsskatt till fastighetsavgift utgör dagens system en beskattning av småhus på 0,75 procent av dess taxeringsvärde. 

Så, föreslår Reformisterna en ökning av den skatten? Nej. Vi föreslår däremot att maxtaket slopas så att beskattningen blir mer rättvis.

Med vårt förslag om en progressiv fastighetsskatt kommer Sveriges gemensamma kassa drygas ut med omkring 15 miljarder kronor.

Dagens maxtak gör att skatteinbetalningen från fastighetsägaren aldrig kan bli högre än 8349 kronor – hur högt fastighetens taxeringsvärde än är. Det innebär att det idag inte finns någon reell skillnad mellan kostnaderna för radhusägaren i Vingåker, och lyxvillaägaren i Djursholm. En orättvisa som slår hårt mot vanligt folk. 

Utöver slopat maxtak vill vi också föreslå ett fastighetsskatteavdrag på 1000 kronor i syfte att göra reformen ännu mer fördelningspolitiskt rättvis. Med Reformisternas förslag kommer småhusägarna inte att få högre fastighetsskatt – tvärtom. 

Skattekvoten i Sverige är rekordlåg, trots att den i tider av galopperande ojämlikhet och en välfärd som går på knäna skulle behöva vara betydligt högre. Förutom att Reformisterna vill öka skatteuttaget i sin helhet i Sverige, vill vi också att skatteuttaget ska bli mer fördelningspolitiskt rättvist.

Med vårt förslag om en progressiv fastighetsskatt kommer Sveriges gemensamma kassa drygas ut med omkring 15 miljarder kronor. Pengar som kan användas till äldreomsorg, sjukvård, skola och klimatomställning. Huvuddelen skulle komma från den rikare halvan bostadsägare. Men det vill Moderaterna naturligtvis inte att väljarna ska få veta. 

 

Linn Svansbo, vice ordförande Reformisterna.