Bild: jensholm.se
Jens Holm V

Den svenska kött- och animalieindustrin står i dag för nästan lika stora utsläpp som Sveriges samtliga fyra miljoner personbilar. Mat med inget eller lite kött kan bidra till kraftigt minskade utsläpp. Det skriver riksdagsledamoten Jens Holm (V).

I fjol ökade de globala utsläppen av växthusgaser med drygt tre procent. Även i Sverige ökar utsläppen. För 2010 ökade utsläppen med elva procent. Fortsätter det på det här viset går vi mot en global temperaturhöjning på närmare 4 grader vid seklets slut, något som skulle leda till helt irreversibla konsekvenser för stora delar av jordklotet. Den processen är redan igång.

Vi vet också att det är vi i den rika världen som skapat den globala uppvärmningen. Av de historiska utsläppen ansvarar vi för nästan 80 procent. Det är alltså hög tid att öka ansträngningarna att få ned utsläppen av växthusgaser. Men ändå händer så lite. Även i Sverige.

Maten är kanske det område där vi snabbast skulle kunna få ned utsläppen utan att det skulle kräva alltför stora uppoffringar. Maten står för nästan 25 procent av våra utsläpp. Och animalieindustrin står här för de i särklass största utsläppen. Den svenska konsumtionen av kött, mjölk och ägg står för utsläpp på ungefär 10 miljoner ton. Det innebär en ökning på drygt 20 procent jämfört med 1990[1]. Inte undra på, köttkonsumtionen har ökat med nästan 50 procent i Sverige sedan 1990.

Finns det någon verksamhet eller produkt som visat på samma snabba ökning som just utsläppen från kött- och animalieindustrin? Den svenska kött- och animalieindustrin står i dag för nästan lika stora utsläpp som Sveriges samtliga fyra miljoner personbilar.

Massbilismen är ett allvarligt miljöproblem, men vi har i alla fall bränsleskatter, trängselavgifter, fordonsskatt, informationskampanjer och andra styrmedel för att minska trafikens utsläpp. Men för livsmedelsindustrin och jordbruket finns inga styrmedel för att få ned utsläppen.

Det är hög tid att minska utsläppen från maten. Det finns många handfasta åtgärder vi kan ta till. Vänsterpartiet har motionerat om en allmän minskning av köttkonsumtionen. Vi vill ha en handlingsplan för minskad köttkonsumtion med 25 procent till att börja med. Vi har föreslagit köttfria dagar på skolor och annan offentlig verksamhet, att EU:s köttsubventioner ska tas bort, mer vegetariskt i den offentliga upphandlingen och informationskampanjer för ökad vegetarisk konsumtion.

Regeringens kampanj ”Sverige det nya matlandet” borde omvandlas till ”Sverige det hållbara matlandet” med tydliga satsningar på livsmedel som tydligt minskar utsläppen, exempelvis mer vegetarisk mat.

Ett vanligt motargument mot att verka för mer vegetariskt och mindre animaliskt är att det skulle kunna leda till näringsmässigt sämre mat. Det argumentet motbevisas härmed med nya forskningsresultat.

I dag har jag och riksdagsledamöterna Sara Karlsson (S) och Helena Leander (MP) bjudit in nutritionsforskarna Sandra Ekström och Katarina Bälter för att presentera den nya studien ”Kostens klimatpåverkan” till riksdagen. Forskarna har jämfört olika livsmedel ur ett klimat- och näringsperspektiv. Slutsatsen är att mat med inget eller lite kött inte bara bidrar till kraftigt minskade utsläpp. Den är också näringsmässigt minst lika bra som en mer köttbaserad kost.

De politiker som tidigare har tvekat inför köttfria måndagar och handlingsplaner för minskad köttkonsumtion behöver inte längre oroa sig för att våra barn ska få näringsbrist. Nej, tvärtom. Med en minskad köttkonsumtion har vi inte bara chansen att kraftigt minska våra utsläpp, utan vi kommer också att må mycket bättre.

Frågan är när lantbruksminister Eskil Erlandsson, miljöminister Lena Ek och folkhälsominister Maria Larsson ska börja agera?

Jens Holm (V), klimatpolitisk talesperson


[1]  Greenhouse gas emissions from Swedish consumption of meat, milk and eggs 1990 and 2005, SIK nr 794, 2009)