Ledare Polisen måste inte ge Paludan tillstånd att elda upp Koranen var som helst, men det hindrar inte att de som kastat sten och eldat upp bilar måste straffas.

Den svenska yttrandefriheten är vid, och varje människa har rätt att häda. Så är det och så bör det vara. Det inkluderar rätten att bränna Koranen eller Bibeln eller vilken annan religiös skrift som helst. För inte så länge sedan uppfattades det som en grov, straffbar kränkning att “skymfa” den svenska flaggan. Det krävdes kamp för att upphäva den lagen, och ett förbud mot hädelse skulle föra yttrandefriheten många steg i fel riktning.

Men rätten behöver inte utövas på de mest provocerande platserna.

Paludan, som i helgen provocerat fram våld på en nivå vi inte sett på mycket länge i Sverige, kunde fått genomföra sin demonstration någon annanstans. Hans yttrandefrihet hade inte kränkts av att han anvisats en plats en bit bort.

På samma sätt som det för några år sedan inte var självklart att de nynazister som skulle demonstrera utanför bokmässan i Göteborg också var tvungna att passera den judiska synagogan.

 De verkliga hjältarna var de ungdomar som städade upp efter kravallerna 

Detta hindrar inte att kravallerna måste fördömas.

Upploppen handlar om utanförskap, och detta har också påpekats gång på gång under de senaste dagarna. Utan decennier av marginalisering, hög arbetslöshet och segregation i skolan hade upploppen inte varit möjliga, eller i vart fall hade de sett annorlunda ut. Men kopplingen mellan utanförskap och kravaller kan inte göras på något banalt plan. Det som hänt i helgen handlar inte bara om fattigdom eller brist på arbete eller inkludering.

De som kastar sten vill också visa att det de, inte polisen, som kontrollerar dessa områden. Att de styrs av gäng och grupper som inte respekterar det svenska rättsväsendet. Grupper som antagligen skulle ta vilket tillfälle som helst att kasta sten eller kapa en polisbil.

Och detta är förstås helt oacceptabelt i en demokrati.

Fram tills i somras bodde jag själv i ett av de områden som i helgen drabbades av bilbränder. Området heter Nyfors och ligger i Eskilstuna. Där fanns ingen idiot som brände koranen. Inget som provocerade fram molotovcocktails. Däremot finns det sedan flera år en komplex gängkultur och omfattande droghandel i Eskilstuna.

Det är nu nödvändigt att utreda kravallerna och åtala de som gjort sig skyldiga till brott. Det är en grundsten i varje rättsstat; du ska ställas till svars för dina handlingar, oberoende av vem du är eller vilken bakgrund du har.

Lika lite som någon ska dömas för att denne kommer från ett utanförskapsområde ska det gå att använda som en ursäkt för lagbrott. Det måste vara skillnad på att förstå varför något händer och att ursäkta det.

Varje annan princip skulle i längden bara gynna samhällets eliter.

Det vi sett i helgen är att krafter som inget hellre vill än att dra isär det svenska samhället har fått fritt spelrum.

Paludan vill visa att människor med invandrarbakgrund i svenska förorter är våldsamma. Det har han lyckats med. Starka nätverk i dessa förorter, enligt uppgifter understödda av grupper i andra länder, vill visa att deras områden befinner sig i konflikt med polisen och det svenska majoritetssamhället. Att det inte finns någon fredlig väg framåt.

De har också lyckats. Polariseringen har ökat. Och de verkliga förlorarna är alla andra som bor i dessa områden. Som stigmatiseras, som drabbas av våldet och bränderna.

Helgens stora hjältar var annars de ungdomar i Vivalla i Örebro som efter kravallerna gick ut för att städa upp området och dela ut blommor till människor. För att visa att våldsverkarna inte representerar dem.