När vi nu i helgen samlar oss till kongress så är det efter många vändor dags att välja ny partiledning, men trots att det hade varit skönt att nu kunna säga att arbetet är klart så har det bara börjat. Vårt parti har nämligen i grunden fortfarande inte gjort de nödvändiga förändringar som vi kommer behöva för att vinna valet 2014 och de därefter.

Vi vill tillsammans ta chansen att slå ett slag för ett antal områden där den nya partiledningen omedelbart måste börja arbeta. Vi är nämligen säkra på att det nu finns en kort period då vi faktiskt kan genomföra de förändringar som är nödvändiga. De områden där vi framförallt behöver en ny politisk riktlinje är skola och utbildning samt jobben. På dessa områden måste vi förstå att vi inte har en tillräckligt bra politik för att på allvar utmana borgarna.

I dag har vi en svensk skola som i exempelvis matematik ligger under genomsnittet i internationella mätningar som Pisa och TIMSS. Den av framförallt Folkpartiet drivna skolpolitiken har inte resulterat i något annat än att skillnaden mellan olika stadsdelars kunskapsnivåer har skenat iväg. Detta betyder däremot inte att folk automatiskt kommer rösta på oss för att få en bättre skola, för att det ska hända behöver vi visa vad vårt alternativ är. Vi vill ha svar av partiledningen på vad vi ska göra åt att skillnaden mellan skolor ökar för varje år som går, samtidigt som till och med våra mest högpresterande elever tappar i jämförelse med andra länder. Vi vill veta hur en modern socialdemokrati ser på högre utbildning och vägarna till den, vilka ska läsa vidare och hur får vi en högre utbildning i världsklass som också inkluderar alla? Det kommer krävas att vi vågar ställa krav på våra lärarutbildningar, genom exempelvis inträdesprov till utbildningen, för att få bättre lärare men också att vi vågar ifrågasätta dagens slapphänta syn på skoletableringar. Givetvis ska inte alla oreglerat kunna starta en skola. En skola är inte som vilket företag som helst, skolan är istället vår absolut viktigaste chans att påverka kommande generationers chanser och möjligheter.

Den andra stora utmaningen är såklart jobben. Två val i rad har vi förlorat därför att vi inte vågat svara på var och hur de omtalade nya jobben ska skapas. För den nya tidens arbetslöshet är inte bara till synes orubbligt hög utan den är dessutom oroande ojämnt fördelad. I storstädernas centrum återkommer nu jobben snabbt efter att finanskrisen börjar blåsa över men i förorter eller småorter är 50 procents arbetslöshet hos vissa grupper inte alls ovanligt. Borgerligheten har presenterat sin lösning: Sänk lönerna.

Vi kan hata och förkasta denna lösning men vi kan inte blunda för att problemet finns på plats och utan en lösning så förlorar vi 2014 också. Nu måste vi svara på vad vi gör för dem som har svårt att hitta tillbaka till arbetsmarknaden. Att flytta runt människor mellan en evighetslång rad insatser är ingen hållbar lösning för full sysselsättning, men samtidigt vet vi att de allra flesta människor faktiskt kan hjälpa till med något. Samordningar av kommun, stat, fack och arbetsgivare är en god lösning för att matcha jobb till arbetstagarens möjligheter men vi måste våga erkänna att satsningar på lönesubventioner eller så kallade plusjobb kan vara nödvändigt. Det viktigaste för oss är att skapa en politisk lösning som inte bygger på låglöneyrken eller låser in människor utan någon som helst chans att komma vidare (även kallat Fas 3). Våra plusjobb måste alltid vara konstruerade så att de möjliggör för arbetstagaren att gå vidare in i yrkeslivet, en socialdemokratisk jobbpolitik får aldrig innebära en återvändsgränd.

Vi är stolta unga socialdemokrater och vi vet var våra ideal ligger men nu behöver vi få svar på vilken väg som leder mot dessa och vi vill att partiet slutar gömma sig för omvärlden. Därför bjuder vi i SSU och S-studenter efter kongressen in vår nya partiledare och partisekreterare till ett toppmöte där vi vill diskutera vad framtidens socialdemokrati är och kommer då förklara vad vi vill och vad vi kräver.

Magnus Nilsson, förbundsordförande S-studenter, Jytte Guteland, förbundsordförande SSU.