Det kommer inte som någon överraskning att justitieministern Beatrice Ask vill granska Brottförebyggande rådet (Brå). Det finns en motsättning mellan Brå och Ask som handlar både om synen på brottslighet och på statistik. Regeringen har tidigare visat litet tålamod med myndigheter som anses vara för olika regeringens linje. Vi vet hur det gick med Arbetslivsinstitutet.

Varken Asks eller högerns kritik mot Brå är ny. Maria Abrahamsson, numera moderat riksdagsledamot och tidigare ledarskribent på Svenska Dagbladet, drev från ledarplats en egen kampanj mot Brå.

Beatrice Ask menar nu att vi behöver få valuta för de pengar som satsas på rättsväsendet. För det, menar hon, krävs tillförlitlig statistik från Brå. Hon påtalar naturligtvis inte att hon och myndigheten emellanåt har mycket olika uppfattningar.

För två år sedan dömde Brå ut kameraövervakningen. Professor David P Farrington som stod för undersökningen påpekade att de stora summor som lades ner på kameraövervakning inte var till någon större nytta mot kriminalitet. Kameraövervakning var mest effektiva på parkeringsgarage, sa rapporten. Beatrice Ask – som har torgfört kameraövervakningen som den stora politiska åtgärden att förhindra brott – måste ha blivit mycket irriterad.

Brå menar vidare att den ökade brottskurvan snarare handlar om den ökade anmälningsfrekvensen än något annat. Fler har blivit anmälningsbenägna, helt enkelt. Brottsförebyggande rådet sätter också brottsstatistiken i ett socialt sammanhang och påtalar värdet av att också prata om social bakgrund, klass, kön och inte minst ålder för att kunna tolka brottssiffrorna.

Brå har framhållit vikten av förebyggande åtgärder för att bryta brottskurvan snarare än att bygga superfängelser – något Beatrice Ask inte har varit intresserad av att lyssna på.

I våras ville justitieministern skicka lila kuvert till misstänkta sexköpare. Idén var kanske dålig men den fick enormt genomslag. Som Torbjörn Nilsson skrev i Fokus handlade de lila kuverten snarare om att signalera att Moderaterna är ett parti som, precis lika mycket som SD, tar brottslighet på allvar. I valrörelsen var Beatrice Asks signal klar och tydlig: Moderaterna kommer inte att dalta med brottslingar, inte ens med dem som är misstänkta.

I augusti krävde Jimmie Åkesson att Brå redovisar de egna siffrorna när det kommer till våldtäkter där SD menar att invandrare är överrepresenterade. Brå riktade skarp kritik mot SD:s våldtäktsrapport och menade att siffrorna är ryckta ur sitt sammanhang.

Nu triangulerar Moderaterna SD genom att signalera att de varken tolererar brottslingar eller uppnosiga myndigheter.