Skämtsam illustration av versmakaren Mats Nörklit, storleende och flygande på en penna
Illustration: Lars-Erik Håkansson

versen När det offentliga sparar ned på äldrevård kan lösningar väntas komma från oväntat håll, tänker Mats Nörklit.

Välfärden kallnar i kommunerna. Ett statligt tillskott på 7,5 miljarder hjälper knappt, det motsvarar bara ungefär de 6 miljarder som slopandet av värnskatten kostar. Mest drabbas äldreomsorgen där var femte kommun planerar nedskärningar. Men det finns lösningar:

FRIVILLIG VÄRME

Det blåser kallt i vår äldrevård
Det blåser isvind runt knuten.
I höga Norden är kölden hård
liksom besparingsbesluten.

Och kylan kryper på hemmen in
och in i gamlingars sängar
och sätter klorna i frusna skinn
i takt med bristen på pengar.

För värme kostar för varje grad,
och varje grad tas till vara,
kommunrevisorn blir jätteglad
för varje grad kan man spara.

Men lugn, i Lomma och Lidingö
där värnskattsvinnarna listas,
där finns en välgörenhetsmiljö
där filantroperna vistas.

Där kan man drabbas av empati
när minusgraderna tilltar
och ta ur skattvinsternas skafferi
och skicka värmande filtar.

Mats Nörklit