fredagskrönikan Förstärk möjligheten att vräka kriminella föreslår Socialdemokraternas ledning. Men vad menar de egentligen, undrar Jonas Nordling.

Kampen mot kriminaliteten fortsätter, och det är naturligtvis bra. Men vissa utspel väcker mer frågor än andra. Likt det som kom häromdagen från Socialdemokraternas partistyrelse. Inför partiets kommande kongress förklarade fyra höga företrädare i en debattartikel att ”gängkriminella ska aldrig känna sig säkra, utan alltid känna sig jagade av rättvisan”. Och att det ”utöver skärpta straff” även kunde ”handla om att säga upp deras hyreskontrakt”. Rent konkret beskrevs förslaget som att: ”Möjligheten att säga upp hyreskontrakt och införa andra restriktioner mot tungt kriminella ska stärkas.”

Gott så, det låter som ett rimligt förslag i dessa tider. Men till saken hör att lagen redan ger hyresvärdar möjlighet att säga upp kontrakt om boende bedrivit kriminell verksamhet i bostaden. Det är dessutom även möjligt att säga upp hyresgäster som varit störande för sin omgivning. Så vad är det som ska ”stärkas”?

Det är sånt vi journalister ska ta reda på, så därför bestämde vi oss för att syna detta förslag. En jurist vid Hyresnämnden bekräftade att lagen redan ger dessa möjligheter, men gissade att förslaget från S var tänkt att stärka polisens möjligheter. Vi kontaktade därför polisen som dock inte hade någon bild av att de efterfrågade detta.
När vi därefter kollade med hyresvärdarnas organisationer var även dessa förvirrade över förslaget, speciellt om det innebar att någon annan än de skulle kunna säga upp en hyresgäst. Däremot stod det på deras önskelista att lättare kunna säga upp lokalhyresgäster. Kanske var det sådana hyreskontrakt som S avsåg?

Men varför gissa vad förslaget från Socialdemokraterna egentligen betyder? Det är väl bara att fråga förslagsställarna, tänker du. Helt rätt. Och vi gjorde förstås även det. Men trots flera påminnelser så har vi efter en vecka fortfarande inte fått något svar.

För en utomstående skulle förslaget från S-ledningen kunna vara ungefär det Liberalerna föreslog i somras.

Att det finns hål när det gäller att få oönskade hyresgäster uppsagda är redan känt. För att undvika godtycke så ligger bevisbördan på värden, och den kan säkert kännas alltför svår att bära i vissa processer. Något som flera partier antagligen har noterat.

I somras presenterade Liberalerna ett program som de kallade Förortslyftet. Ett digert manifest med massor av förslag riktade mot så kallade utsatta och segregerade områden. Bland annat föreslogs värdar kunna säga upp en hyresgäst som ”är förbjuden att vistas i ett område på grund av kriminalitet”. Och framför allt: ”Uppsägningsgrunderna måste vidgas”. Liberalerna menade att det är för svårt att säga upp den som bedriver ”narkotikaverksamhet eller olaglig vapenförsäljning”. Pressen skulle dessutom sättas på de som oftast står på kontraktet: en annan familjemedlem. Reaktionerna lät inte vänta på sig, det var uppenbart för de flesta att detta skulle leda till att barnfamiljer skulle vräkas ifall de hade någon kriminell i sitt boende.

För en utomstående skulle förslaget från S-ledningen kunna vara ungefär det Liberalerna föreslog i somras. Men som sagt, vi vet inte eftersom de inte svarar på våra frågor.

Det vi vet är emellertid att Liberalernas förslag i somras inte uppskattades av profilerade socialdemokrater. Martin Klepke dundrade till exempel i Arbetet och den socialdemokratiska riksdagsledamoten Joakim Järrebring ansåg att Liberalernas förslag bröt mot svensk rätt.

Det finns alltså förutsättningar för en spännande diskussion i ämnet på kommande S-kongress. Jag hoppas i alla fall att ledamöterna som ska fatta beslutet får svar på vad som föreslås rent konkret. Det är svårt att diskutera annars.

Ha en bra helg!

 

Jonas Nordling är chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens Arena