Håkan Svärdman

krönika När tystnad råder om arbetsskadeförsäkringen inom arbetarrörelsens fackliga gren är det inte heller förvånande att det tystnar i deras politiska gren, skriver Håkan Svärdman.

Under mina år på försäkringsbolaget Folksam träffade jag hundratals fackliga försäkringsinformatörer som brinner för att ta strid för sina arbetskamraters arbetsmiljö och rätt till ersättning när de drabbas av sjukdom, arbetsskador eller inbrott och skador i sina hem. Ingen fråga är dem för liten. Därför blev jag inte särskilt förvånad när jag i förra veckan läste tankesmedjan Futurions senaste rapport, Fackligt engagemang, som visar att den starkaste drivkraften för att bli fackligt aktiv är enskilda människors vilja att förbättra arbetsvillkoren inom den egna branschen, för arbetskamrater och anställda.

När fackligt engagemang är på topp gör det skillnad, vilket inte minst regeringens förslag till statsbudget är ett kvitto på. Där föreslås förbättringar av sjukförsäkringen genom bland annat höjt ersättningstak, nya villkor för prövning av arbetsförmågan, höjd grundersättning, sänkt skatt och höjt bostadstillägg för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Och inte minst förslaget om nya villkor för sjukpenning som kan förlänga arbetslivet och stärka pensionen för personer som har fyllt 62 år.

Regeringens reformlista hade varit tunnare om inte facket hade skruvat upp trycket när det gäller sjukförsäkringen och pensionerna.

Regeringens reformlista hade varit tunnare om inte facket hade skruvat upp trycket när det gäller sjukförsäkringen och pensionerna. Ett tryck som har åstadkommits av vilja, personliga erfarenheter och ett djupt kunnande hos fackliga förtroendevalda, ombudsmän och utredare.

Saknas det fackliga engagemanget lyfter inte debatten oavsett obestridliga fakta om behovet av reformer.  Arbetsskadeförsäkringen är ett sorgligt exempel på detta. Antalet arbetsskadade ökar år från år sedan 2009. Mer än hundra personer skadas varje dag på sitt arbete och endast en eller par av dessa kommer ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Förra året beviljades endast 994 arbetsskadelivräntor. Motsvarande antal var 7 282 år 2005. Ersättningen har dessutom försämrats och härigenom berövas årligen tusentals individer sin skadeståndsrättsliga ersättning.

Att Saco- och TCO-förbunden visar arbetsskadeförsäkringen ett förstrött intresse är inte särskilt märkligt med tanke på att deras medlemmar generellt, med några undantag, exponeras för större risker på fritiden än på jobbet. Detta gäller inte byggnadsarbetare, brandpersonal, träindustriarbetare, livsmedelsarbetare och yrkesförare som toppar arbetsskadestatistiken i Sverige. Det är emellertid märkligt att fackförbunden som organiserar dessa yrkesgrupper är tysta om arbetsskadeförsäkringen.

När jag har skrivit in arbetsskadeförsäkring i sökrutan på LO-förbundens hemsidor gapar sökfältet tomt. Möjligtvis dyker det upp en hänvisning till AFA Försäkring som informerar om hur medlemmarna kan söka ersättning från TFA. Däremot inga rapporter, pressmeddelande eller andra opinionsaktiviteter som med ger utryck för frustration, upprördhet eller kylig analytisk kritik över arbetsskadeförsäkringen. Inte heller tog ordförandena för några av dessa förbund och LO tillfället i akt, när de för drygt en månad sedan medverkade vid regeringens presskonferenser om satsningarna i statsbudgeten för 2022, att kritisera regeringen för att de hittills inte lyckats tillsätta arbetsskadeförsäkringsutredningen som socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi utlovade i januari.

När tystnad råder om arbetsskadeförsäkringen inom arbetarrörelsens fackliga gren är det inte heller förvånande att det tystnar i deras politiska gren. I Socialdemokraternas kongressmaterial, som ska avhandlas i början av november, existerar inte arbetsskadeförsäkringen. Inte en motion i ämnet eller omnämnde i politiska handlingsprogram.  Varför denna tystnad? Man måste höja sina röster för att höras, som Sveriges kvinnor en gång sjöng för att sätta fart på jämställdhetsdebatten. Höj rösten mot regeringen och riksdagen. Fackliga röster gör skillnad!

 

Håkan Svärdman är samhällspolitisk chef på försäkringsfacket Forena