Markus Kallifatides, ordförande i Reformisterna Foto: Juliana Wiklund

Replik Alla vänsterpartister som definierar sig som demokratiska socialister och känner längtan att komma tillbaka till den samlade kraften i svensk arbetarrörelse – dörren står öppen för er återkomst sedan 103 år tillbaka, skriver Reformisternas styrelse som svar till Jonas Sjöstedt.

Jonas Sjöstedts beskrivning (Dagens Arena, 21/11) av S-föreningen Reformisterna värmer.

Men med risk för att uttala det självklara: du och alla vänsterpartister som definierar sig som demokratiska socialister och känner längtan att komma tillbaka till den samlade kraften i svensk arbetarrörelse – dörren står öppen för er återkomst sedan 103 år tillbaka.

Det är såklart smickrande att Sjöstedt väljer att lyfta fram just vår s-förening i sin artikel. Men vi är blott en av tusentals s-föreningar och s-fackklubbar i Socialdemokraterna där idédebatten pågår och medlemmarna stöter och blöter partiets vägval i studiecirklar och vid föreningsmöten.

Ivern är stor att lägga fram och driva en modern, progressiv ekonomisk politik för nya jobb genom en rättvis grön omställning, minskade klyftor och stärkt välfärd i hela landet. Ett jämlikare och starkare Sverige.

I sammanhanget vill vi också påminna om den existerande parlamentariska situationen.

Förutsättningen – i vår analys – är att vi slutgiltigt måste släppa taget om 1990-talets ekonomiska åtstramningsdogmer och en hel del av de lagar, regler och idéer som slog rot då. Det gäller för övrigt även Vänsterpartiet.

I sammanhanget vill vi också påminna om den existerande parlamentariska situationen. Även under åren 2014–2018 hade högerpartier flest röster i riksdagen. SD är vågmästare i svensk politik sedan 2010.

Enligt vår uppfattning är den viktigaste uppgiften som står framför oss att övertyga dryga miljonen människor ur den svenska valmanskåren att lämna M, KD, SD, C och L för att istället välja framtidens, gemenskapens och solidaritetens väg. Och det är väl här någonstans Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet har sitt eget val att göra.

Ibland hörs det röster, kloka sådana, att man från vänsterpartistiskt håll bör sluta basera hela sin existens på sin relation till Socialdemokraterna. Partisekreteraren Aron Etzlers formulering av sitt partis inriktning (DN, 22/2) slutade ändock med att han tre gånger i samma mening refererade till Socialdemokraterna.

Med det sagt hade det egentligen varit betydligt mer intressant att höra Jonas Sjöstedts funderingar om framtiden bortom ett av världens mest rigida finanspolitiska ramverk. Ett ramverk som sätter käppar i hjulen för klimatomställningen, bostadsbyggande och klassutjämnande reformer. Det är där den avgörande politiska striden kommer att stå. Det är där hela grunden för S-föreningen Reformisternas tillkomst vilar.

 

Styrelsen för s-föreningen Reformisterna