Jonas Sjöstedt

Slutreplik Tiden av helt dominerande socialdemokrati är över. För att vrida den ekonomiska politiken och samhällsutvecklingen åt vänster krävs en stark grön vänsterkraft som förmår utmana och samla dem som vill se verklig förändring, skriver Jonas Sjöstedt som svar till Reformisterna.

Om man är socialist och vill se en politik för jämlikhet, ska man då vara med i och bygga upp ett socialistiskt parti som för en omfördelande politik, eller är det bättre att vara med i ett större parti som övergivit socialismen och som för en politik som ökar klyftorna i samhället?

Lite tillspetsat så handlar debatten om Vänsterpartiet och Reformisterna om just detta. För mig är det rätt självklart, jag vill vara med i ett parti som delar mina värderingar, jag vill inte vara med i ett parti som gör saker jag avskyr som att angripa anställningstryggheten och införa marknadshyror.

Min erfarenhet av flera års samarbete med dagens socialdemokrati är att de inte är beredda att omfördela genom ett bättre skattesystem, inte vill ta bort vinstjakten i välfärden och inte vill ta tillbaka misslyckade privatiseringar. Min erfarenhet är att partiet, som i fallen om Preem och Vattenfalls kolgruvor, ännu inte inser klimatfrågans helt avgörande betydelse. Det är den realt existerande socialdemokrati vi har att förhålla oss till. Kan det ändras? Kanske, men det finns tyvärr inte mycket som tyder på det i dagsläget.

Jag tror på att bygga en stark grön socialistisk rörelse som samlar betydligt fler än dagens Vänsterparti.

Det politiska landskapet förändras, i omvärlden, i Sverige och inom den arbetarrörelse som även vänstern är en del av. Tiden av helt dominerande socialdemokrati är över. För att vrida den ekonomiska politiken och samhällsutvecklingen åt vänster krävs en stark grön vänsterkraft som förmår utmana och samla dem som vill se verklig förändring. Några av de som vill det finns kvar inom socialdemokratin. Men jag tror inte på att leva i det förgångnas storhet. Om man väljer att verka i ett parti som i sin praktik övergett de egna idealen, då riskerar man att förvandlas till ett alibi för en politik man själv inte tror på. Det är idag Vänsterpartiet som med förslag på en grön investeringsbank, lånefinansiering för nya stambanor och omställningsprogram för basindustrin är det parti som har förslagen för en expansiv ekonomiskt politik för klimatomställning.

Jag tror på att bygga en stark grön socialistisk rörelse som samlar betydligt fler än dagens Vänsterparti. Ett parti som både är rörelsernas parti i samhället och redo att göra parlamentariska kompromisser så länge utvecklingen går åt rätt håll. Jag tror inte på att backa in i framtiden med utsikt mot gamla drömmar, hur fina de än är.

 

Jonas Sjöstedt är för detta partiledare för Vänsterpartiet och kolumnist för Dagens Arena.