Hans Wallmark och Magdalena Schröder.

debatt Flera organisationer anklagar i en debattartikel Moderaterna för att blunda för den antidemokratiska utvecklingen i världen. Det är helt fel. Men vi fokuserar på att nå resultat, och inte att en viss summa ska spenderas, skriver Hans Wallmark (M) och Magdalena Schröder (M).

Tove Ellingsen med flera kritiserar den 3 mars Moderaterna. De påstår att vår biståndspolitik blundar för den antidemokratiska utvecklingen i världen. Så grova övertramp kräver replik.

M ser och är självfallet djupt oroat över den negativa utvecklingen vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter i världen. Det är något som tyvärr kunnat ses under en längre tid och i spåren av pandemin har auktoritära stater försökt att ytterligare flytta fram sina positioner.

För oss moderater är demokrati, mänskliga fri- och rättigheter, rättsstatens principer och marknadsekonomi helt centrala värden som ska vara vägledande i allt. Utrikespolitiken har dessutom fler redskap. Det kan handla om alliansbyggande med likasinnade länder för större genomslag i multilaterala sammanhang och ett bättre beslutsfattande i EU. Ett annat verktyg är utvecklingsbiståndet.

Sveriges bistånd måste reformeras. Det är helt fel ordning att först fastställa summan skattepengar som ska betalas ut för att sedan fundera på vad som ska åstadkommas. Vi vill överge enprocentsmålet och övergå till en fyraårig biståndsram. Fokus måste ligga på vilket resultat som uppnås och vad som ska göras, inte på hur mycket som ska spenderas.

Sveriges biståndsbudget motsvarar uppemot halva EU:s budget för bistånd räknat i kronor. Svenska skattebetalare lägger mer pengar på bistånd än till exempel medborgarna i Kanada, trots att Kanada har tre gånger så stor ekonomi som Sverige. Biståndsbudgeten har tredubblats på 20 år till följd av enprocentsmålet.

Vår fasta övertygelse är att demokrati handlar om mer än resurser, det handlar om politisk vilja och ledarskap.

Sverige ska vara med och ta ansvar i en svår värld, men att som i dag lägga nästan dubbelt så mycket på internationellt bistånd som på Polismyndigheten anser vi är en felaktig avvägning. Det svenska biståndet är viktigt, men statens resurser är begränsade. Därför prioriterar vi annorlunda.

Vår fasta övertygelse är att demokrati handlar om mer än resurser, det handlar om politisk vilja och ledarskap. Det svenska stödet till de baltiska staterna efter befrielsen från Sovjetunionen är troligtvis det som alla kategorier varit mest framgångsrikt.

Moderaterna har också utgjort en av de tydligaste krafterna för värnandet av rättsstatsprinciperna i EU-samarbetet. Att rättstatsmekanismen i EU nu är på plats är ett första steg för att sätta press på regeringar som den ungerska ledd av Fidesz – ett parti som M varit drivande för att utesluta ur vår europeiska politiska grupp EPP.

M har varit pådrivande för att regeringen ska driva frågan om tuffare sanktioner mot Ryssland för jakten på oppositionella och Folkrepubliken Kina för de drakoniska säkerhetslagarna i Hong Kong. I konflikt med regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet som uttryckt sig snarstucket när parlamentariska majoriteter skapats mot dem i riksdagen.

 Sveriges internationella engagemang i världen ska präglas av en sammanhållen linje som tar sin utgångspunkt i vårt lands intressen och värderingar. Allas fri- och rättigheter, demokrati, rättsstat samt marknadsekonomi ska alltid vara vägledande i det arbetet.

 

Hans Wallmark (M), utrikespolitisk talesperson och vice ordförande utrikesutskottet

Magdalena Schröder (M), riksdagsledamot utrikesutskottet