Tommy Fogelberg, Izabella Persson, Eva Ogenborg.

debatt Sverigedemokraterna har konsekvent arbetat emot folkbildning sedan de kom in i riksdagen. Nu motionerar en SD-ledamot i riksdagen om att ta bort möjligheten till CSN-stöd för studier på folkhögskola. Kommer M och KD stå upp för folkhögskolan? undrar tre debattörer.

Sverigedemokraterna har ända sedan de kom in i riksdagen haft ett horn i sidan till studieförbund och folkhögskolor. Det har yttrat sig på flera olika sätt. Partiets budgetmotioner har konsekvent haft sänkta anslag, nu senast med nästan en miljard. Man har velat gå in och peta i folkbildningens innehåll. Aktiviteter och kurser som inspirerar till ”mångkulturalism” ska ersättas med sådant som leder till ”nationell sammanhållning och identitet”. På regional nivå har SD ofta gått fram med nedskärningskrav, alternativt nedläggning, vad gäller offentligägda folkhögskolor.

Motståndet mot folkhögskola är alltså inget nytt, men ingen gång tidigare har angreppet varit så starkt som i riksdagsmotionen från SD-ledamoten, tillika ordföranden i Sverigedemokraternas ungdomsförbund, Tobias Andersson. I den riktas nämligen en dödsstöt mot svensk folkhögskola och dess deltagare. Motionären vill att studier på folkhögskola inte ska berättiga till CSN-stöd, och att hela skolformen ska utredas med målet total nedläggning.

Folkhögskolan är väl beforskad och utvärderad. Folkhögskolan fyller en viktig plats i vårt utbildningssystem, visar det sig. De många deltagare som hittat tillbaks till studier, funnit en fungerande väg in i högre studier, kommit till rätta i livet trots brokig bakgrund är talande bevis. Inget av detta kan jag se i motionen. Har motionären ens läst utvärderingarna som lagts på riksdagens bord?

Motionären verkar inte heller ha förstått skillnaden mellan de kurser som bärs av folkhögskolan. Allmänna kurser smetas ihop med specialkurser och korta kurser i en enda sörja. ”Värdelösa studieomdömen” delas enligt motionären ut till höger och vänster. I verkligheten ges omdömen endast på allmän kurs, och ger tillträde till högskola och universitet.

Berusad av sin framgång så går man nu från att förminska och kväsa folkbildningen, till att öppet gå ut med förslag för att förinta och tillintetgöra folkhögskolan.

Deltagarinflytandet är en bärande del i att uppfylla ett av statens mål med folkbildningen. Det ska nämligen fostra till demokrati, och deltagande i det öppna samhället. Motionären avfärdar detta mål utan några som helst argument.  Häpnadsväckande, i en tid då man kan tycka att en riksdagsledamot med näbbar och klor borde försvara demokratifostran?

Som ytterligare argument frågar sig motionären vad formen folkhögskola gör som motiverar ett statsbidrag om fyra miljarder om året? Det är olyckligt att det har gått Andersson förbi att statsbidraget till Folkbildningsrådet också innefattar statsbidrag till studieförbunden i Sverige. Bidraget fördelas ungefär fifty-fifty, alltså lite drygt två, inte fyra, miljarder till folkhögskolan. Är det möjligen så att SD i förtäckta ordalag egentligen vill lägga ner all folkbildning, det vill säga både studieförbund och folkhögskolor?

Man kan ju naturligtvis avfärda motionen som tokeri & stolleprov, men vi tror tyvärr att den måste tas på fullaste allvar! Folkbildningen har, som redan sagts, alltsedan SD kom in i riksdagen varit ett rött skynke för partiet. Berusad av sin framgång så går man nu från att förminska och kväsa folkbildningen, till att öppet gå ut med förslag för att förinta och tillintetgöra folkhögskolan.

En fråga som osökt infinner sig är, hur ställer sig de uttalade samarbetspartierna M och KD till det här utspelet? Är de beredda att med ett par penndrag göra rent hus med en skolform som verkat med framgång i Sverige i över 150 år?

Eller kommer de stå de upp för folkhögskolan när motionen behandlas i utskott och riksdagens kammare i slutet av februari?

Vi hoppas innerligt att de inte blir svaret skyldiga på den punkten!

 

Eva Ogenborg, lärare på Nyköpings folkhögskola

Izabella Persson, studerande på Stensunds folkhögskola, tack vare CSN

Tommy Fogelberg, före detta lärare och rektor på Stensunds folkhögskola