Sabbatsbergsbyn, Sinnenas trädgård

gästkrönika Det stora vårdföretaget Attendos intresse för vård och omsorg handlar om möjligheten till ekonomiska vinster. Vi kan inte ha det så här, skriver Marianne Berg Ekbom.

Det står nog klart för var och en att vi betalar vår skatt för att vi är lojala. Särskilt för att vi vill att äldre personer som behöver vård och omsorg ska få det och ett bra liv under sina sista levnadsår. Vi ska känna oss trygga med det och garanten ska vara de demokratiskt valda kommunpolitikerna som är ytterst ansvariga för verksamheten.

Vi har alla en lojalitetsplikt gentemot de äldre. Vi bara förutsätter att personalens lojalitet finns hos de äldre. Men så är det inte. Arbetstagares lojalitetsplikt, stadgad 1959, gentemot arbetsgivaren ingår i anställningsavtalet. Arbetstagaren får inte skada arbetsgivaren och ska inte överskrida sin rätt att kritisera. Meddelarfriheten är skyddad i grundlag och meddelarskyddet omfattar offentligt anställda och sedan 1997 anställda i privat vård och omsorg som är offentligt finansierad. Men lojalitetskonflikten finns här, inbyggd.

Jag stred för att vi skulle ta tillbaka boende i egen regi, men fick inte gehör, varken hos borgarna eller Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Exemplet Sabbatsbergsbyn visar hur omöjlig situationen är och hur svårt det är för personalen att slå larm. Under pandemin har varken anhöriga eller kommunens kontroll fungerat. Vi har helt enkelt fått förlita sig på vårdbolagets uppgifter, bland annat om att Attendo bedrev kohortvård, ett sätt att organisera verksamheten som kräver mer personal men som räddar liv.

Jag var ordförande i Norrmalms stadsdelsnämnd då upphandlingen av Sabbatsbergsbyns äldreboende gjordes. Jag stred för att vi skulle ta tillbaka boende i egen regi, men fick inte gehör, varken hos borgarna eller Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Attendo vann upphandlingen och är nu entreprenör och bedriver vård och omsorg för 100 boende på uppdrag av Norrmalms stadsdelsnämnd. Vi ser fina beskrivningar om verksamheten på hemsidor och i broschyrer. De säger sig stå för nytänkande och kvalitetsutveckling i branschen. Verkligheten är en annan, personalens utbildning är bristfällig och läkarna lyser med sin frånvaro. Gång på gång avslöjas hur illa det är.

Vi lever i en demokrati, ska ha insyn i våra gemensamt finansierade verksamheter och försäkra oss om att de sköts på ett bra sätt.
Det stora vårdföretaget Attendo är ett så kallat riskkapitalbolag och deras intresse för vård och omsorg handlar om möjligheten till ekonomiska vinster.

Vi kan inte ha det så här. Bakom skandalrubrikerna om vård- och omsorgsboenden finns äldre människor som får sina liv förminskade och också fått plikta med livet. Kräv att politikerna tar ansvar och säger upp avtalen med riskkapitalisterna. Ta hem verksamheterna, säkra kvaliteten och ge personalen bra arbetsvillkor, bättre löner och fler kollegor. Kräv lojalitet med alla de äldre som behöver vård och omsorg.

 

Marianne Berg Ekbom är ledamot Region Stockholm och f.d. ordförande Norrmalms stadsdelsnämnd (V)