5 i 12 manifesterar i Härnösand

Våldet som metod att lösa konflikter måste ständigt fördömas och motarbetas i ett samhälle som gör anspråk på att vara civiliserat och upplyst. Det gäller oavsett om det sker i Syrien, i en skola i USA eller mot en tiggare i Huskvarna, skriver företrädare för 5/12-rörelsen inför årets manifestation.

Den 5 december har  *5i12-rörelsen sin årliga manifestation på flera håll i landet.1993 hölls de första nationella manifestationerna. Den 5 december klockan fem i tolv är sedan dess 5i12-rörelsens nationella manifestationsdag och aktiviteter sker även i Riksdagen och i EU-parlamentet.

De senaste åren har segregationen i samhället blivit ett allt större problem, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Det har lett till ökade motsättningar, både i Sverige och internationellt. Den organiserade brottsligheten och våldet i samhället leder både till enskilda tragedier och ökad otrygghet.

Det gäller såväl hedersvåld i familjer från andra kulturer, mot hbtq-personer eller våld i svenska hem och av svenska män. Ofta innehåller lösningarna högljudda rop på mer våld och andra repressiva åtgärder i stället för förebyggande insatser.

Mediernas skildringar domineras nästan uteslutande av händelserapporteringen medan orsakerna skildras mera sällan. Och det verbala våldet väller fram i de sociala medierna som blir alltmer asociala. Tonläget höjs och invektiven haglar.

Vi ser också ett ökat våld mot både judar och muslimer. Högljudda uniformerade nazister tar plats på gator och torg och slagorden ekar från trettiotalets Europa.

Valet står mellan våld, hat och hot eller öppenhet, sammanhållning och solidaritet.

Den politiska utvecklingen i exempelvis Polen, Ungern och Turkiet innebär en nedmontering av medierna, de mänskliga rättigheterna och demokratin.

Auktoritära ledare och andra makthavare spär på motsättningarna i en ökad krigsretorik med hot, hat och våld. Högerextremism och nationalism breder ut sig även i Sverige.

Det meningslösa våldet har inga snabba och enkla lösningar. Valet står mellan våld, hat och hot eller öppenhet, sammanhållning och solidaritet.

De kommande åren kommer att bli avgörande. Och det brådskar. Vårt gemensamma arbete måste ske utan våld genom ett tålmodigt, fredligt och samlat engagemang där alla har ett ansvar.

5i12-rörelsen firar i år 30-årsjubileum och bildades i Härnösand som en reaktion mot det meningslösa våldet. Genom åren har hundratusentals människor på olika sätt reagerat och protesterat mot våld, rasism, främlingsfientlighet och för människors lika värde.

Och det civila samhället har alltid varit en pådrivande kraft. Vår gemensamma vision de kommande åren mot våld måste vara:

  • Att Sverige följer FN:s rekommendationer och tar initiativ till ett förbud mot våldsbejakande nazistiska och rasistiska organisationer
  • Att skolan, studieförbunden och folkhögskolorna får ökade resurser och ett tydligare uppdrag att motverka våld och att mänskliga rättigheter blir ett eget obligatoriskt ämne inom skolan och lärarutbildningen.
  • Att stödet till landets kvinno- och mansjourer ökar
  • Att en nationell partiöverskidande kommission mot våld tillsätts med representanter också för det civila samhället och med uppdrag att långsiktigt minimera våldet och att stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna

Styrelsen för 5i12-rörelsen  genom Anders Bergman, projektledare.

 

Anders Bergman

 

*FONTOT 5i12-rörelsen startade 1988 i Härnösand av en grupp ungdomar som bestämt sig för att stoppa den främlingsfientlighet och rasism som då fanns i staden. På torget skulle alla goda krafter samlas. En av initiativtagarna hette Sara, 17 år. 1989 mördades Sara av en ung flykting, en tragedi som väckte uppmärksamhet och förstämning över hela landet. Men många i Härnösand reste sig i nya manifestationer och i främsta ledet gick Saras pappa, Stig Wallin.

 

Stig och Sara Wallin


Stig Wallin avled 2009 – den 5 december. Det bästa sättet att hedra Stigs och Saras minne är att fortsätta deras arbete varhelst du befinner dig.