5i12-rörelsen håller möte i Härnösand. Foto: Anders Bergman

debatt Det meningslösa våldet har inga enkla förklaringar och lösningar. Arbetet mot det kräver engagemang och måste fortsätta i demokratisk ordning och med icke-våld som ledstjärna, skriver 5i12-rörelsen.

Den organiserade brottsligheten och våldet har blivit ett samhällsproblem som både leder till enskilda tragedier och ökad otrygghet.  I Sverige finns det totalt 61 utsatta områden. Det är områden med låg socioekonomisk status, trångboddhet, segregation, hög arbetslöshet, ohälsa, otrygghet och där kriminaliteten har inverkan på lokalsamhället.  Även den pågående pandemin drabbar utsatta områden mest.

I Sverige, ett av världens rikaste länder borde det vara en självklarhet att det ska finnas trygga områden för alla. 61 utsatta områden i 27 kommuner och som drabbar en befolkning på totalt ca en halv miljon människor är ett nationellt och politiskt misslyckande. Ofta innehåller lösningarna högljudda rop på mer våld och andra repressiva åtgärder i stället för förebyggande insatser. Det innebär också att det sprids en känsla av otrygghet även i övriga landet. Men även i utsatta områden går de allra flesta till jobbet varje dag och har ett vanligt hederligt liv. Ingen föds till kriminell.

Det meningslösa våldet har inga enkla, snabba förklaringar och lösningar. Varje våldshändelse är i sig unik och kommer alltid att leda till rädsla, maktlöshet och förvirring. Vapnen och våldet som metod har aldrig kunnat lösa konflikter, vare sig globalt, nationellt eller lokalt. Det drabbar alltid urskiljningslöst de mest utsatta, kvinnor och barn. Det gäller både internationella konflikter som i Afghanistan eller Syrien eller nationellt mellan grupper och individer som i Stockholm eller Paris. Gemensamt för det avskyvärda våldet är också att det nästan uteslutande utförs av män. Det gäller oavsett om det är i krig och konflikter, i gängvåld, i hedersvåld eller i svenska hem av svenska män i Husby eller Danderyd.

5i12-rörelsen växte fram som en ickevåldsrörelse under slutet av åttiotalet. Liknande rörelser, nätverk och föreningar bildas fortfarande på många platser runt om i landet som genom möten mellan människor och manifestationer blir till en ständig kraftsamling mot hat, hot och våld. Det arbetet kräver mångas engagemang och civilkurage och måste fortsätta i demokratisk ordning och med icke-våld som ledstjärna. Och vi äro tusenden!

 

Styrelsen för 5i12-rörelsen  genom Anders Bergman, projektledare.