Deadlinen för att upprätta ett nytt klimatavtal innan Kyotoprotokollet löper ut har passerats. Det konstaterade klimatkonventionens ordförande Christina Figueres under det förberedande klimatmötet i Bonn i måndags. Beskedet från Figueres innebär att världen åtminstone under en period kommer att stå utan gemensamma regleringar på minskningar av växthusgaser.

Kyotoprotokollet löper ut 2012. Även om ett nytt klimatavtal skulle nås vid klimatförhandlingarna i Durban i höst skulle det vara mycket svårt för ländernas regeringar att hinna ratificera avtalet i tid. Dock är det inte troligt att ett avtal nås i höst.