NYHET Svensk försäkringsbransch minskade kraftigt sina tillgångar under sista kvartalet 2018, enligt SCB. Ingen anledning till oro, åtminstone inte än, menar PTKs expert.

Färska siffror från SCB visar att det totala innehavet av placeringstillgångar inom försäkringsbranschen var 4 578 miljarder kr, jämfört med 4 915 miljarder året innan. Det är alltså en värdeminskning på nästan 7 procent, som i första hand återfinns inom livförsäkringsdelen, enligt SCB.

Nedgången beror på den utveckling som den finansiella sektorn genomgår, med stor nedgång på börserna och fallande aktiekurser. Den sjunkande värdet på tillgångar inom livförsäkringssidan påverkar till stora delar framtida pensioner då detta är en övervägande del av branschen.

Det stora nedgången tycks dock inte oroa aktörerna inom pensionssystemet. Vilket inte är så konstigt, menar Dan Wallberg som är pensionsexpert på PTK, den organisation som tecknar tjänstepensionsavtal för närmare 900 000 tjänstemän:

– Går börsen ned så sjunker värdena, det är inte svårare än så och vi hade en väldigt dålig avslutning på 2018 när det gäller värdet på aktiemarknaden. Men här gäller det att se utvecklingen på 40 års sikt. Den här värdeminskningen var stor, men bolagen har redan hämtat igen det mesta, säger han.

Enligt Dan Wallberg kan dock det faktum att vi tycks gå in en lågkonjunktur skapa nya problem.

– Det är bolagens garantiåtaganden som är den stora utmaningen, det innebär ju att en viss pension är säkrad oavsett börsutveckling. Så länge bolagen har något i ladorna är det ingen fara, det är om det blir en negativ utveckling som håller i sig längre än den här gången som det kan bli farligt. Då kan man vara tvungen att vikta om aktier till säkrare papper. I och med det så begränsas möjligheterna att köpa nya aktier eller göra andra  investeringar när väl börsen svänger uppåt igen. Det kan begränsa den framtida möjligheten till bra avkastning.