(Personerna på bilderna har inget sammanhang med artikeln) Foto: Arbetsmiljöverket

jobb Var tredje person med tidsbegränsad anställning är orolig för att bli arbetslös, visar en undersökning från SCB. Det är fyra gånger så många jämfört med fast anställda.

36 procent av de som har en osäker anställning är oroliga för att inte få ett nytt jobb när deras nuvarande anställning tar slut, och 11 procent är mycket oroliga. Det här kan jämföras med siffrorna 8 respektive 2 procent när de som har fast jobb får svara på samma frågor. Det visar de årliga undersökningarna av levnadsförhållanden (ULD/SILC) från SCB, som är baserade på drygt 11 000 intervjuer.

En av tio anställda har en tidsbegränsad anställning – det kan till exempel vara ett vikariat, en timanställning, en provanställning eller ett säsongsarbete. Tidsbegränsade anställningar är vanligare bland utrikes födda, unga och personer utan gymnasieutbildning.

– Det är egentligen inga överraskande resultat, men man får en siffra på hur stort problemet är. Visst kan man misstänka att de som lever i en osäker ekonomisk situation känner oro, men man kan inte veta exakt hur många det är, säger Anne Danielsen Rackner, som är utredare på SCB.

Under slutet på den senaste högkonjunkturen, i slutet av 1980-talet, visade undersökningen att 26 procent av de med tidsbegränsad anställning, respektive 5 procent av de fast anställda, var oroliga för arbetslöshet. Tittar man på krisåren på 90-talet var siffrorna för 1993 hela 72 respektive 39 procent.

– Det hänger definitivt ihop med konjukturkurvan. Sedan 1990-talet har det bara gått neråt, och nu är vi nästan nere på samma nivå som på 80-talet. Men det är svårt att säga hur det kommer fortsätta härifrån.

Siffrorna visar också att de utan fast jobb känner större ekonomisk oro, och att människor över 30 känner sig mest otrygga.

– Det händer förstås ihop med att de kanske har fler åtaganden, kanske en familj att försörja. Dessutom finns det andra aspekter som hör samman med en otrygg anställning som vi inte har tagit upp i vår analys, till exempel att man har mindre inflytande på sin arbetsplats.