Foto: Pixabay

Nyhet Städer med många utlandsfödda och mycket mångfald har bättre ekonomisk utveckling än städer med färre utlandsfödda och mindre mångfald, visar ny brittisk studie. 

Det finns en stark koppling mellan mångfald och välstånd visar en brittisk studie från välgörenhetsorganisationen Hope not Hate.

Rapportförfattarna har tittat på 285 mindre städer och områden, bortom de stora städerna, i Storbritannien och jämfört faktorer såsom ekonomisk utveckling, bostadspriser, arbetslöshetssiffror och löner under åren 2011–2019 med bland anat andel av befolkningen som är utlandsfödda, andel med utlandsfödda föräldrar och hur befolkningssammansättningen förändrats över tid.

Tydliga resultat

Resultatet visar en stark korrelation mellan ökat välstånd och ökad mångfald, nästan oavsett vilken kategori som undersöktes. Exempelvis har de femtio platser som har störst BNP-tillväxt under 2010-talet haft en ökningstakt som är mer än det dubbla i invandringstäta områden, jämfört med de femtio platser i landet som har lägst ekonomisk utveckling.

Chris Clarke, Hope not Hate.

 

Även löneutveckling och bopriser följde samma mönster; största ökningen av bopriser fanns i de städer där antalet nyfödda från invandrade mammor var tre gånger så hög som i de femtio områdena med sämst utveckling av boendepriser.

– Jag förvånades av hur enhetliga våra resultat är. Av de 35 olika jämförelserna vi gjorde fann vi en positiv korrelation mellan ökad mångfald och ekonomiskt välstånd i 30 av dem, säger Chris Clarke, en av rapportförfattarna.

Från en låg nivå

Tidsperioden de har tittat på sträcker sig över 2010-talet, och tar sin början efter finanskraschen 2008 då arbetslösheten var hög och den ekonomiska utvecklingen låg i många av de städer som har undersökt. Återhämtningen började därmed från en relativt låg nivå på så gott som alla områden.

– De ställen vi tittat på var inte per definition “fattiga områden”. De var alla städer bortom de stora metropolerna, London, Manchester och så vidare. Vi kan inte med säkerhet säga att ett områdes BNP växer pågrund av ökad mångfald, men vi fann att mångfald och välstånd går hand i hand.

I likhet med Sverige är åldersdemografin på de som invandrar till Storbritannien gynnsam i relation till den inhemska befolkningens, till det ska läggas att majoriteten av de som flyttar till landet gör det för att studera eller för att arbeta.

Problematiskt med invandringsfientlig retorik

Sedan valet 2019 har ett koncept som myntats av Boris Johnson fått fäste i debatten, säger Chris Clarke, – “levelling up”, vilket används för att beskriva den politiska viljan att se skillnader både inom och mellan städer utjämnas. Vad mindre städer behöver göra för att få arbetslösheten att sjunka, löner, bostadspriser och BNP att öka. Och Chris Clarke vill att politiken tar fasta på samspelet mellan migration, ökad mångfald och tillväxt.

– Den invandringsfientliga retoriken som präglar debatten idag går stick i stäv med viljan att städer ska blir mer jämlika. Det finns ingen motsättning mellan mångfald och en stads framgång eller konkurrenskraft – tvärtom!