Världens länder kommer inte att klara att begränsa den globala uppvärmningen under två grader, enligt Fatih Birol, chefsekonom för internationella energiorganet (IEA). Birol hänvisar till att för få länder tar klimatfrågan på allvar och att det trots högt satta mål ofta saknas konkret politik för att uppnå dem.

Om den globala uppvärmningen ska vara möjlig att begränsa till två grader skulle det krävas att utsläppen nådde sin topp till år 2020. Men Fatih Birol konstaterar att för att så ska ske skulle ansträngningarna för att minska utsläppen behöva fyrdubblas.