Enligt utvärderingen – gjord av konsultföretaget WSP på uppdrag av Handelskammaren – är tunnelbanan den billigaste formen av kollektivtrafik per passagerare, om man räknar in kostnader för investeringar, drift och fordon. Stockholms kollektivtrafik idag nära 2,5 miljoner resor varje dag, samtidigt som Stockholms län växer med knappt 40 000 invånare per år.
– Beslutsfattarna borde snabbt planera för att bygga ut tunnelbanan, säger Anna Wersäll, näringspolitisk chef vid Stockholms Handelskammare.

Rapporten kommer en kort tid efter att Socialdemokraterna i Stockholm annonserat att man vill satsa på en utbyggnad av tunnelbanan i huvudstaden om man vinner valet i hös.