Bild: TCO

“Vi hamnar bland de sämsta länderna i den industrialiserade delen av världen. Det är anskrämligt.”

I Sverige är andelen arbetslösa som står helt utanför trygghetssystemen allt fler. De senaste åren har andelen växt sig allt större – i högt tempo.

Av ungefär 400 000 arbetslösa i september stod 150 000 helt utan ersättning och därmed saknar står utanför a-kassa, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och grundersättning. 2008 var motsvarande siffra 50 000, det innebär att de som står helt utanför systemet har tredubblats på bara tre år.

– Ja, det ser ju väldigt allvarligt ut. Det är en väldigt stor grupp som inte får någon ersättning alls, och om människor upplever att man inte får någon ersättning från arbetslöshetsförsäkringen vid arbetslöshet, eller bara en liten andel får det, så skadar det ju legitimiteten för hela det systemet som vi administrerar, säger Melker Ödebrink, kanslichef på arbetslöshetskassornas samorganisation, till Sveriges Radio.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) tycker dock att villkoren för a-kassan är ”ganska rimliga” och menar att de här 150 000 människorna får hitta sin försörjning på annat håll.
– Ja det är ju så, att har man aldrig arbetat och inte kvalificerat sig för en arbetslöshetsförsäkring så har ju samhället ytterst andra system som gör att man ska kunna ha en dräglig tillvaro och en skälig levnadsnivå, säger hon till Sveriges Radio.

Engström får nu kritik från flera håll. TCO:s samhällspolitiske chef Roger Mörtvik menar att arbetsmarknadsministerns hållning är ”orimlig”.
– Man kan inte säga att den som inte har a-kassa får förlita sig på vänner, bekanta och kommunens försörjningsstöd. För det leder också till att man kommer längre bort från arbetsmarknaden. Det kan inte vara regeringens avsikt, säger han och fortsätter:
– Det låga taket i a-kassan gör att vi halkar ner i faktisk ersättningsgrad och där har vi hamnat i bottengruppen i OECD-världen. Lägger man till hur få det är som över huvud taget har ersättning är vi nog bland de sämsta länderna i den industrialiserade delen av världen. Det är anskrämligt. Det är inte acceptabelt.

Mörtvik betonar att en a-kassa som låter till exempel unga komma in i försäkringen har en aktiverande effekt och att de som står utanför hamnar i ”ekonomisk inaktivitet” och att den svaga arbetslöshetsförsäkringen motverkar arbetslinjen.

Även Unionens tillförordnade chefsekonom Gösta Karlsson pekar på de problem som kommer när många försörjs via socialbidrag – försörjningsstöd – i stället för via a-kassan.
– Dels spelar man stat mot kommun och vem som ska sitta med svarte petter, Ska du försörjningsstöd från kommunen i stället ska du ju sälja din bil, flytta till billigare bostad och så vidare för att komma ifråga. Det innebär att du gör såna ingrepp i folks självbild, du påtalar ytterligare för de arbetslösa att det är deras fel att de sitter i den här situationen.